ข่าว/บทความ วิทยาศาสตร์อื่นๆ
European Researchers’ Night 2016: ไอศกรีมไนโตรเจนเหลว
ทีมนักวิจัยจากประเทศอิตาลีได้ใช้ไนโตรเจนเหลวมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตไอศกรีม โดยพวกเขาได้ทำการ
European Researchers’ Night 2016: อาหารเพื่อสุขภาพ (Functional Food)
ทุกวันนี้ แนวคิดของการผลิตอาหาร ไม่ใช่เพียงแค่ตอบสนองต่อความหิว หรือเพียงแค่ให้สารอาหารที่จำเป็นต่อร
European Researchers’ Night 2016: การผลิต Lactic acid bacteria ในระดับอุตสาหกรรม
ขั้นตอนง่าย ๆ ของการผลิตโยเกิร์ตนั่นก็คือ การนำนมดิบมาให้ความร้อนเพื่อฆ่าเชื้อโรคผ่านกระบวนการพาสเจอ
European Researchers’ Night 2016: กลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการกินอาหารเพื่อสุขภาพ
Tracy Cheung ได้ศึกษาและพบว่า โดยทั่วไปนั้น ผู้บริโภคต้องการที่จะมีสุขภาพและรูปร่างที่ดี แต่บ่อยครั้
European Researchers’ Night 2016: ชุดทดสอบสารพิษจากราในพืชผลทางการเกษตร
ปกติพืชผลทางการเกษตร เช่น ข้าว ถั่ว ข้าวโพด เป็นต้น มีความเสี่ยงที่จะพบการเจริญเติบโตของรา ซึ่งราพวก
ดูทั้งหมด
ข่าวกิจกรรมของ OSTC
ดร. มาณพ สิทธิเดชได้ติดตาม ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปเข้าประชุม Startup Nations Summit ณ The University College of Cork เมือง Cork สาธารณรัฐไอร์แลนด์
ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตประจำ (บซ.)/อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที
ดร. มาณพ สิทธิเดช ร่วมประชุมเจรจาความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ Food Science Laboratory ที่ Faculty of Bioscience Engineering, Ghent University
เมื่อวันที่16 พฤศจิกายน 2559 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตประจำ (บซ.)/อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศ
ดร. มาณพ สิทธิเดช เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือการเริ่มดำเนินโครงการ Southeast Asia-Europe Joint Funding Scheme (JFS) on Research and Innovation
ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตประจำ (บซ.)/อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที
ดร. มาณพ สิทธิเดช เข้าร่วมการประชุม Workshop on Open Science and Digital Innovation- The Digitalisation of STI และ 109th Session of the Committee for Scientific and Technological Policy (CSTP)
ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตประจำ (บซ.)/อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที
ดร. มาณพ สิทธิเดช นำคณะไปศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอาหาร จากสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ในระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2559
ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตประจำ (บซ.)/อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที
ดูทั้งหมด
   
เว็บไซต์หน่วยงานที่น่าสนใจ

วารสารอื่นๆ
ดูทั้งหมด

สิ่งพิมพ์
วารสารข่าว ณ กรุงบรัสเซลส์
ดูทั้งหมด
รายงานนโยบาย
ดูทั้งหมด
รายงานประจำปี
ดูทั้งหมด

วันหยุดทำการ