ข่าว/บทความ วิทยาศาสตร์อื่นๆ
2019 Franco-Thai Scholarship Programme
2019 Franco-Thai Scholarship Programme Call Now Open. Deadline 19 February 2019
ร่างข้อเสนอใหม่ของสหภาพยุโรปในการควบคุมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ประจำปี ค.ศ. 2018
The Royal Swedish Academy of Sciences ได้มอบรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ประจำปี ค.ศ. 2018 ให้กับ3 นักวิทย
รางวัลโนเบล สาขาการแพทย์ประจำปี ค.ศ. 2018
Professor James P. Allison จาก The University of Texas M.D. Anderson Cancer Center ของสหรัฐอเมริกา แ
การประชุมนวัตกรรมที่ยั่งยืนครั้งที่ 8 ( Sustainable Innovation Forum 2017, SIF17) เพื่อแก้ปัญหาโลกร้อน ณ กรุงบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี ระหว่างวันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2560
ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเ
ดูทั้งหมด
ข่าวกิจกรรมของ OSTC
การลงนาม MoU ระหว่างศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) กับมหาวิทยาลัยคาทอลิกแห่ง Louvain
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนั
การประชุม Stakeholder workshop on FCM evaluation ณ กรุงบรัสเซลส์
ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเ
การประชุม ICRI 2018 - 4th International Conference on Research Infrastructures ณ Hofburg Imperial Palace กรุงเวียนนา
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนั
การเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือด้านการทดสอบและวิจัยด้านพลาสติก ณ สถาบัน Underground Infrastructure (IKT) ประเทศเยอรมันนี
มื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนัก
การเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือด้านการทดสอบและวิจัยด้านพลาสติกและเคมีชีวภาพ ณ สมาคม European Bioplastics e.V สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนั
ดูทั้งหมด
   
เว็บไซต์หน่วยงานที่น่าสนใจ

วารสารอื่นๆ
ดูทั้งหมด

สิ่งพิมพ์
วารสารข่าว ณ กรุงบรัสเซลส์
ดูทั้งหมด
รายงานนโยบาย
ดูทั้งหมด
รายงานประจำปี
ดูทั้งหมด

วันหยุดทำการ