ข่าว/บทความ วิทยาศาสตร์อื่นๆ
ทุนวิจัย MSCA Individual Fellowship
โปรแกรม Marie Skłodowska-Curie actions เปิดรับสมัครเพื่อขอรับทุนวิจัย MSCA Individual Fellowship
พิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทค
ASEAN Fisheries and Aquaculture Conference and Exposition 2016
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน "ASEAN Fisherie
กองทุน Marie Sklodowska-Curie Action (MSCA) เปิดรับสมัครให้ทุนวิจัยในระดับหลังปริญญาเอกเพื่อมาทำงานวิจัยในยุโรป
กองทุน Marie Sklodowska-Curie Action (MSCA) ต้องการส่งเสริมงานวิจัยในระดับหลังปริญญาเอก (post-doctor
โครงการ SEA EU NET 2 ในยุโรป เปิดรับสมัครขอรับทุนวิจัยในสาขาการเฝ้าระวังการดื้อยาของเชื้อจุลินทรีย์ 
The SEA EU NET 2 project is launching a call for candidates in order to emphasise high-level scienti
ดูทั้งหมด
ข่าวกิจกรรมของ OSTC
การหารือในประเด็นทุนวิจัยของโครงการ Marie Skłodowska-Curie actions
ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทค
การประชุม "Coordination Meeting on Training and Tutoring Initiative"
ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทค
โครงการการทูตเชิงเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารของประเทศไทย ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ ได้จัดโครงการการทูตเชิงเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการแ
การอบรม ในหัวข้อ “การจัดการการสร้างงานวิจัย และนวัตกรรม (Training in Research & Innovation Management)” ณ มหาวิทยาลัย KU Leuven ประเทศเบลเยียม
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย KU
ดร. มาณพ สิทธิเดช เข้าร่วมหารือการสร้างความร่วมมือและเยี่ยมดูกิจการของ INVE Technologies
ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทค
ดูทั้งหมด
   
เว็บไซต์หน่วยงานที่น่าสนใจ

วารสารอื่นๆ
ดูทั้งหมด

สิ่งพิมพ์
วารสารข่าว ณ กรุงบรัสเซลส์
ดูทั้งหมด
รายงานนโยบาย
ดูทั้งหมด
รายงานประจำปี
ดูทั้งหมด

วันหยุดทำการ