ข่าว/บทความ วิทยาศาสตร์อื่นๆ
ทุนวิจัย MSCA Individual Fellowship
โปรแกรม Marie Skłodowska-Curie actions เปิดรับสมัครเพื่อขอรับทุนวิจัย MSCA Individual Fellowship
พิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทค
ASEAN Fisheries and Aquaculture Conference and Exposition 2016
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน "ASEAN Fisherie
กองทุน Marie Sklodowska-Curie Action (MSCA) เปิดรับสมัครให้ทุนวิจัยในระดับหลังปริญญาเอกเพื่อมาทำงานวิจัยในยุโรป
กองทุน Marie Sklodowska-Curie Action (MSCA) ต้องการส่งเสริมงานวิจัยในระดับหลังปริญญาเอก (post-doctor
โครงการ SEA EU NET 2 ในยุโรป เปิดรับสมัครขอรับทุนวิจัยในสาขาการเฝ้าระวังการดื้อยาของเชื้อจุลินทรีย์ 
The SEA EU NET 2 project is launching a call for candidates in order to emphasise high-level scienti
ดูทั้งหมด
ข่าวกิจกรรมของ OSTC
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ดร. มาณพ สิทธิเดชได้ร่วมงานและเป็นผู้แทนวางพานพุ่มถวายราชสักการะ ในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ วัด
ดร. มาณพ สิทธิเดช เข้าร่วมพิธีทำบุญเสริมสิริมงคลที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์
ดร. มาณพ สิทธิเดช เข้าร่วมพิธีทำบุญเสริมสิริมงคลที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์
ดร. มาณพ สิทธิเดช เข้าร่วมแสดงความยินดีกับท่านเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เนื่องในโอกาสที่ ครม. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งโยกย้ายให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
ดร. มาณพ สิทธิเดช เข้าร่วมแสดงความยินดีกับท่านเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษาได้เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมรา
ดร. มาณพ สิทธิเดช เข้าร่วมประชุมทีมประเทศไทย ณ สถานเอกอัครราชทูต ประจำกรุงวอร์ซอ
ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมประชุมทีมประเทศไทย สถาน
ดูทั้งหมด
   
เว็บไซต์หน่วยงานที่น่าสนใจ

วารสารอื่นๆ
ดูทั้งหมด

สิ่งพิมพ์
วารสารข่าว ณ กรุงบรัสเซลส์
ดูทั้งหมด
รายงานนโยบาย
ดูทั้งหมด
รายงานประจำปี
ดูทั้งหมด

วันหยุดทำการ