ข่าว/บทความ วิทยาศาสตร์อื่นๆ
Circular Economy Package
2019 Franco-Thai Scholarship Programme
2019 Franco-Thai Scholarship Programme Call Now Open. Deadline 19 February 2019
ร่างข้อเสนอใหม่ของสหภาพยุโรปในการควบคุมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ประจำปี ค.ศ. 2018
The Royal Swedish Academy of Sciences ได้มอบรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ประจำปี ค.ศ. 2018 ให้กับ3 นักวิทย
รางวัลโนเบล สาขาการแพทย์ประจำปี ค.ศ. 2018
Professor James P. Allison จาก The University of Texas M.D. Anderson Cancer Center ของสหรัฐอเมริกา แ
ดูทั้งหมด
ข่าวกิจกรรมของ OSTC
Famelab Talking Science
Win a Trip to the UK and to a Lab of Your Choice Anywhere in the EU!
การประชุมวิชาการ Thai Student Association in the Netherlands (TSAN) Uban Future Conference อนาคต ‘เมือง’ ไทย ครั้งที่ 1
เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโล
การประชุมหารือและเยี่ยมชมการดำเนินงานของ Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE)
ในช่วงบ่ายของวันที่ 25 มกราคม 2562 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย
การประชุมหารือและเยี่ยมชมการดำเนินงานของ Rotterdam Innovation District
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ในช่วงเช้า ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโน
การประชุมหารือความร่วมมือและเยี่ยมชมการดำเนินงานของ Bio Base Europe Pilot Plant
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ในช่วงภาคบ่าย ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเท
ดูทั้งหมด
   
เว็บไซต์หน่วยงานที่น่าสนใจ

วารสารอื่นๆ
ดูทั้งหมด

สิ่งพิมพ์
วารสารข่าว ณ กรุงบรัสเซลส์
ดูทั้งหมด
รายงานนโยบาย
ดูทั้งหมด
รายงานประจำปี
ดูทั้งหมด

วันหยุดทำการ