แบบฟอร์มติดต่อออนไลน์
เรื่อง *
ชื่อ *
อีเมล *
โทรศัพท์
ข้อความ *
   

ติดต่อเรา


สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์

Boulevard du Souverain 412
1150 Brussels Belgium

โทรศัพท์
+32 (02) 675 0797
แฟกซ์
+32 (02) 662 0858
อีเมล
info@thaiscience.eu