ข่าวสารและกิจกรรม
 

รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ประจำปี ค.ศ. 2018


The Royal Swedish Academy of Sciences ได้มอบรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ประจำปี ค.ศ. 2018 ให้กับ3 นักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานนวัตกรรมด้านฟิสิกส์เลเซอร์ (laser physics) ที่ล้ำหน้าและสร้างคุณประโยชน์อย่างมหาศาลต่อวงการอุตสาหกรรมและทางการแพทย์

อ่านต่อ
     
 

รางวัลโนเบล สาขาการแพทย์ประจำปี ค.ศ. 2018


Professor James P. Allison จาก The University of Texas M.D. Anderson Cancer Center ของสหรัฐอเมริกา และ Professor Tasuku Honjo จาก Kyoto University ของญี่ปุ่น เป็นสองนักวิจัยในสาขาวิชาภูมิคุ้มกันบำบัดโรคมะเร็ง (cancer immunotherapy) ที่ได้รับรางวัลโนเบล สาขาการแพทย์ประจำปี ค.ศ. 2018 จากผลงานการค้นพบวิธีการปลดปล่อยระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ถูกยับยั้งไว้ให้สามารถกลับมาต่อสู้กับมะเร็งได้

อ่านต่อ
     
 

การประชุม Stakeholder workshop on FCM evaluation ณ กรุงบรัสเซลส์


ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุม First Stakeholder workshop on the European Commission’s evaluation of the EU registration on food contact materials (FCMs)

อ่านต่อ
     
 

การประชุม ICRI 2018 - 4th International Conference on Research Infrastructures ณ Hofburg Imperial Palace กรุงเวียนนา


เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุม ICRI 2018 - 4th International Conference on Research Infrastructures

อ่านต่อ
     
 

การเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือด้านการทดสอบและวิจัยด้านพลาสติก ณ สถาบัน Underground Infrastructure (IKT) ประเทศเยอรมันนี


มื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ประสานความร่วมมือและนำคณะผู้แทนจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือด้านการทดสอบและวิจัยด้านพลาสติก ณ สถาบัน Underground Infrastructure (IKT) ประเทศเยอรมนี

อ่านต่อ
     
 

การเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือด้านการทดสอบและวิจัยด้านพลาสติกและเคมีชีวภาพ ณ สมาคม European Bioplastics e.V สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี


เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ประสานความร่วมมือและนำคณะผู้แทนจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วย ดร.เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล ผู้อำนวยการกองวัสดุวิศวกรรม นางสาวนีระนารถ แจ้งทอง ผู้อำนวยการกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค และ ดร. อรสา อ่อนจันทร์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ เข้าเยี่ยมและประชุมหารือการสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านพลาสติกและเคมีชีวภาพ

อ่านต่อ
     
 

การประชุมหารือการสร้างความร่วมมือด้านพลาสติกและเคมีชีวภาพ ณ สถาบัน BAM
อ่านต่อ
     
 

การศึกษาดูงานที่ Energy Research Centre of the Netherlands (ECN)


เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานที่ Energy Research Centre of the Netherlands (ECN) ด้านการผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวล และขยะชุมชน

อ่านต่อ
     
 

การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด


เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด

อ่านต่อ
     
 

งานเทศกาลไทย Essence of Thailand ครั้งที่ 12


เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2561 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และ ผศ. ดร. พรรณี สิทธิเดช (ภริยา) ได้เข้าร่วม งานเทศกาลไทย Essence of Thailand ครั้งที่ 12 ณ จัตุรัสดูมง สตอกเกล

อ่านต่อ
     
 

การเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะและการสร้างศูนย์วิจัย (R & D) ของบริษัท Lindum AS ณ เมืองดรัมเมน


เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท Lindum AS เมืองดรัมเมน (Drammen) บริษัทใหญ่ 1 ใน 4 ของนอร์เวย์ด้านการบริหารจัดการขยะและการสร้างศูนย์วิจัย (R & D) เพื่อพัฒนา ระบบบำบัดน้ำเสีย การสร้างโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพที่มีขนาดใหญ่ติดอันดับโลก

อ่านต่อ
     
 

เยี่ยมชมและพบปะหารือการสร้างความร่วมมือด้าน วทน. กับหน่วยงานสภาวิจัยแห่งชาตินอร์เวย์


รศ.นายแพทย์ ดร. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเยี่ยมชมและพบปะหารือการสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กับหน่วยงานสภาวิจัยแห่งชาตินอร์เวย์ (The Research Council of Norway, RCN)

อ่านต่อ
     
 

การประชุมประจำปีของสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป ปี 2561 (ATPER 2018)


รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานและให้การบรรยายพิเศษในการประชุมประจำปีของสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป ปี 2561 (ATPER 2018) ณ กรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์ ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2561

อ่านต่อ
     
 

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ


ตามที่สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเจ้าหน้าที่โครงการ ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) จำนวน 1 อัตรา ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 และได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 และ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 นั้น บัดนี้ สำนักงานฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

อ่านต่อ
     
 

การประชุมนวัตกรรมที่ยั่งยืนครั้งที่ 8 ( Sustainable Innovation Forum 2017, SIF17) เพื่อแก้ปัญหาโลกร้อน ณ กรุงบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี ระหว่างวันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2560


ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้รับเชิญในฐานะผู้แทนของหน่วยงาน(invited delegate) ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการประชุม “Sustainable Innovation Forum 2017 (SF17)” หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “The 8th Sustainable Innovation Forum” ซึ่งเป็นการประชุมกลุ่มย่อย (side event) ของการประชุม COP23 หรือการประชุมรัฐภาคีสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 23 ทั้งนี้การประชุม SIF17 ได้จัดขึ้นที่ Climate Action Domes ซึ่งเป็นอาคารชั่วคราวทรงโดมที่ได้รับรางวัลระบบอาคารที่มีการออกแบบที่ดีด้านการประหยัดพลังงาน ตั้งอยู่ ณ บริเวณของ DHL lawn โดยอยู่ตรงข้ามกับอาคารการประชุม COP23 ‘Bula Zone’ และอยู่ติดกับอาคาร DHL Post Tower ณ กรุงบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี งานประชุม SF17 นี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2560 มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 800 คน มีผู้แทนจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมประชุมมากกว่า 50 ประเทศ มีวิทยากรรับเชิญในระดับสูง (high-level speakers) ทั้งจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมมากกว่า 85 คน และคาดว่าจะก่อให้เกิดมูลค่าทางการตลาดและธุรกิจมากกว่า 20 ล้านยูโร วิทยากรรับเชิญในระดับสูงที่มีชื่อเสียงที่ได้รับเชิญและเข้าร่วมได้แก่ นาย Lars Lilleholt ตำแหน่ง Minister for Energy, Utilities and Climate, Ministry of Energy, Utilities and Climate, Denmark และ Ashok Sridharan ตำแหน่ง Mayor of Bonn, Bonn City Council เป็นต้น

อ่านต่อ
     
 

การประชุมประจำปีของสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาค ปี 2560 (ATPER 2017)


นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ พร้อมกับทีมประเทศไทยของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา ซึ่งประกอบด้วยคณะของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา หัวหน้าและผู้แทนไทยจากสำนักงานต่างๆในยุโรป และสมาชิกของสมาคม ATPER ได้เข้าร่วมการประชุมสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (Association of Thai Professional in European Region) ประจำปี พ.ศ. 2560 หรือ ATPER 2017 ณ สถานเอกอัครราชทูต กรุงเวียนนา ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2560 ถึง วันที่ 1 ตุลาคม 2560 โดย สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ให้สนับสนุนการจัดงานนี้ร่วมกับสมาคมนักวิชาชีพไทยในยุโรป สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สำนักงานที่ปรึกษาอุตสาหกรรม ณ กรุงเวียนนา ในโอกาสนี้

อ่านต่อ
     
 

ข้อมูลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมของกลุ่มประเทศ Visegrad และออสเตรีย


สาธารณรัฐเช็ก จุดแข็งด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) - ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมระดับกลาง (moderate innovators) ซึ่งมีค่าผลลัพธ์และศักยภาพด้านนวัตกรรมต่ำกว่าค่าเฉลี่ยด้านนวัตกรรมของสหภาพยุโรป โดยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 50 ถึง 90 ของค่าเฉลี่ยด้านนวัตกรรมของสหภาพยุโรป - การบินและอวกาศ พลังงาน เทคโนโลยีการขนส่ง และเทคโนโลยีชีวภาพ ถือเป็นสาขาที่สาธารณรัฐเช็กมีความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ และมีความร่วมมือในระดับนานาชาติ - มีความเชี่ยวชาญในวิทยาศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวกับอาหาร การเกษตร และประมง ซึ่งมีวารสารวิชาการในสาขาเหล่านี้ตีพิมพ์ออกมาเป็นจำนวนมาก - มีความก้าวหน้าในด้านนาโนเทคโนโลยีสิ่งทอ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอของไทย - โครงสร้างพื้นฐานทางด้านการวิจัยและพัฒนาที่ดี

อ่านต่อ
     
 

การออกกฎระเบียบควบคุมปริมาณไขมันทรานส์ในอาหาร


เมื่อประมาณ 3 ปีที่ผ่านมา องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาได้ประกาศว่าไขมันทรานส์เป็นสิ่งที่ไม่ปลอดภัยสำหรับการบริโภค ซึ่งก่อนหน้านั้นก็ได้ออกกฎระเบียบบังคับให้ผู้ผลิตอาหารแสดงปริมาณไขมันทรานส์บนฉลากโภชนาการ และมีการควบคุมปริมาณการใช้ไขมันชนิดนี้ จนกระทั่งล่าสุดองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าไม่ให้ใช้ไขมันทรานส์ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม โดยมีแผนที่จะบังคับใช้กฎระเบียบนี้ในเดือนมิถุนายน ปี 2561

อ่านต่อ
     
 

ปว. (บซ.) ให้การต้อนรับ ดร. อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุม ณ กรุงบรัสเซลส์


ปว. (บซ.) ให้การต้อนรับ ดร. อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานกับคณะกรรมาธิการยุโรป ณ กรุงบรัสเซลส์ ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

อ่านต่อ
     
 

การเดินทางปฎิบัติราชการของท่าน รวท. ณ ประเทศฝรั่งเศส


ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ได้แก่ ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการนโนบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือกับหน่วยงานชั้นนำด้านการวิจัย การบ่มเพาะธุรกิจ เทคโนโลยีสื่อสาร การสนับสนุน SMEs/Startup และบริษัทด้านซอฟต์แวร์ของฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

อ่านต่อ
     
 

การประชุม UNESCO ครั้งที่ 39 ด้านวิทยาศาสตร์ ณ กรุงปารีส


ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการด้านวิทยาศาสตร์ในการประชุมสมัยสามัญของ UNESCO ครั้งที่ 39 ณ กรุงปารีส

อ่านต่อ
     
 

การประชุมเอกอัครราชทูตและหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยประจำกลุ่มประเทศ Visegrad 4


ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมประชุมเอกอัครราชทูตและหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยของกลุ่มประเทศ Visegrad 4

อ่านต่อ
     
 

การประชุม Industrial Innovation Information Days 2017 ณ คณะกรรมาธิการยุโรป กรุงบรัสเซลส์


ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ประสานความร่วมมือกับ DG Research and Innovation ตลอดจน DG ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมาธิการยุโรป นำคณะซึ่งประกอบด้วย ดร. ภาวดี อังค์วัฒนะ รองผู้อำนวยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) สวทช. และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯเข้าร่วมการประชุมในงาน Industrial Innovation Information Days : Nanotechnologies, Advaced Materails, Biotechnology and Advanced Manufacturing & Processsing ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Horizon 2020 Work Programme for Research and Innovation 2018-2020

อ่านต่อ
     
 

ดร. มาณพ สิทธิเดช เข้าร่วมการประชุมสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (ATPER) ประจำปี พ.ศ. 2560


ดร. มาณพ สิทธิเดช พร้อมกับทีมประเทศไทยของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา ซึ่งประกอบด้วยคณะของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา หัวหน้าและผู้แทนไทยจากสำนักงานต่างๆในยุโรป และสมาชิกของสมาคม ATPER ได้เข้าร่วมการประชุมสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (Association of Thai Professional in European Region) ประจำปี พ.ศ. 2560

อ่านต่อ
     
 

สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ประสานการสร้างความร่วมมือด้านวัสดุสัมผัสอาหารระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการและหน่วยงานต่างๆที่เชี่ยวชาญของสหพันธรัฐเบลเยียม


ในช่วงวันที่ 19 - 23 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และเจ้าหน้าที่ สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้มีโอกาสต้อนรับนางอุมาพร สุขม่วง รองอธิบดี กรมวิทยาศาสตร์บริการและคณะผู้แทนจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ ไปพบปะหารือกับหน่วยงานต่างๆในสหพันธรัฐเบลเยียม เพื่อการสร้างความร่วมมือด้านวัสดุอาหารกับหน่วยงานต่างๆซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านวัสดุสัมผัสอาหาร

อ่านต่อ
     
 

ดร. มาณพ สิทธิเดช เข้าเยี่ยมคารวะท่านเอกอัครราชทูตฯ และร่วมรับประทานอาหารค่ำร่วมกับทีมประเทศไทย ณ ทำเนียบ ออท. กรุงบรัสเซลส์


นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) เข้าเยี่ยมคารวะท่านเอกอัครราชทูตฯ และร่วมรับประทานอาหารค่ำร่วมกับทีมประเทศไทย ณ ทำเนียบ ออท. กรุงบรัสเซลส์

อ่านต่อ
     
 

ดร. มาณพ สิทธิเดช เข้าร่วมประชุมกับผู้แทนจากคณะกรรมาธิการยุโรปด้านการวิจัยและนวัตกรรม


เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560 นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมกับ ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) เข้าร่วมประชุมกับผู้แทนจากคณะกรรมาธิการยุโรปด้านการวิจัยและนวัตกรรม

อ่านต่อ
     
 

งานประชุมนักเรียนไทยในเบลเยียมครั้งที่ 1


นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมกับ ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ประจำสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมงานประชุมนักเรียนไทยในเบลเยียม เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560

อ่านต่อ
     
 

นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์


เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์

อ่านต่อ
     
 

ดร. มาณพ สิทธิเดช เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรปครั้งที่ 6


นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมกับ ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ประจำสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรปครั้งที่ 6 (The 6 th Thai Student Academic Conference หรือ TSAC2017) เมื่อวันที่ 1 - 3 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ เมืองเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยหัวข้อของการประชุมในครั้งนี้คือ "นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน"

อ่านต่อ
     
 

ดร. มาณพ สิทธิเดช ได้ร่วมงานและเป็นผู้แทนวางพานพุ่มถวายราชสักการะ ในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ


ดร. มาณพ สิทธิเดช ได้ร่วมงานและเป็นผู้แทนวางพานพุ่มถวายราชสักการะ ในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ร่วมกับทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ ณ วัดธัมมปทีป เมืองแมเคเลิ่น

อ่านต่อ
     
 

ดร. มาณพ สิทธิเดช เข้าร่วมประชุมทีมประเทศไทย ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงลอนดอน


ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ได้เข้าร่วมประชุมทีมประเทศไทย (เต็มคณะ) ตามคำเชิญของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน เพื่อหารือข้อราชการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้าน วทน.

อ่านต่อ
     
 

ดร. มาณพ สิทธิเดช เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา


ดร. มาณพ สิทธิเดช เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ สถานเอกอัครราชทูต ประจำกรุงบรัสเซลส์

อ่านต่อ
     
 

ดร. มาณพ สิทธิเดช ประชุมหารือในประเด็นการจัดประชุมนักเรียนไทยในเบลเยียม ครั้งที่ 1


ดร. มาณพ สิทธิเดช ได้ต้อนรับ รท. พรหเมศ พหลพลพยุหเสนา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายสหภาพยุโรป) พร้อมทีมงานจากสถานเอกอัครราชทูต ประจำกรุงบรัสเซลส์ประชุมหารือในประเด็นการจัดประชุมนักเรียนไทยในเบลเยียม ครั้งที่ 1

อ่านต่อ
     
 

ดร. มาณพ สิทธิเดช เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด


ดร. มาณพ สิทธิเดช เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ร่วมกับคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด

อ่านต่อ
     
 

ดร. มาณพ สิทธิเดช เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์


ดร. มาณพ สิทธิเดช เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เพื่อหารือในประเด็นแผนการดำเนินงานของสำนักงานต่าง ๆ

อ่านต่อ
     
 

ภูเขาน้ำแข็งขนาดยักษ์แยกตัวออกจากหิ้งน้ำแข็งแอนตาร์กติกา


ทีมนักวิจัยจากโครงการวิจัยแอนตาร์กติกามิดาส (MIDAS Antarctic research project) ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์รอยแยกของหิ้งน้ำแข็ง (ice shelf) ที่ชื่อว่า Larsen C ซึ่งได้แยกตัวออกอย่างสมบูรณ์และกลายเป็นภูเขาน้ำแข็งที่มีเนื้อที่กว่า 5,800 ตารางกิโลเมตร ความหนาประมาณ 200 เมตร และมีน้ำหนักกว่าล้านล้านตัน

อ่านต่อ
     
 

ดร. มาณพ สิทธิเดช เดินทางเข้าเยี่ยมชมโรงงาน Recyclis ณ กรุงบรัสเซลส์


ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ร่วมกับคณะทำงานจากสถานเอกอัครราชทูต ประจำกรุงบรัสเซลส์ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงาน Recyclis ซึ่งเป็นโรงงานคัดแยกขยะประเภท PMD

อ่านต่อ
     
 

ดร. มาณพ สิทธิเดช เดินทางไปเยี่ยมชมสถาบันการศึกษาชั้นนำของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี


ดร. มาณพ สิทธิเดช เดินทางไปเยี่ยมชมสถาบันการศึกษาชั้นนำของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2560

อ่านต่อ
     
 

Digital Festival 2017


เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมงาน "Digital Festival 2017" ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม โดยภายในงานมีการสัมนาในหัวข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล

อ่านต่อ
     
 

งานประชุมเครือข่ายวิชาการสุขภาพ ครั้งที่ 6 (6th Health Challenge Thailand 2017)


เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมงานประชุมเครือข่ายวิชาการสุขภาพ ครั้งที่ 6 (6th Health Challenge Thailand 2017) ณ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ กรุงลอนดอน

อ่านต่อ
     
 

การประชุม STS Forum Council Meeting


ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมการประชุม STS Forum Council Meeting เมื่อวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ The British Academy กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร

อ่านต่อ
     
 

ดร. มาณพ เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรี (The Ministerial Round-table Meeting) ณ สำนักงานองค์การสหประชาชาติ นครเจนีวา สหพันธรัฐสวิส


เมื่อวันที่ 7 – 11 พฤษภาคม 2560 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ร่วมติดตาม ดร. อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรี (The Ministerial Round-table Meeting) ในวาระการประชุมคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาแห่งสหประชาชาติครั้งที่ 20 ณ สำนักงานองค์การสหประชาชาติ นครเจนีวา สหพันธรัฐสวิส

อ่านต่อ
     
 

ดร. มาณพ เข้าร่วมประชุมการปิดโครงการและสรุปผลดำเนินงานของโครงการ SEA-EU NET


เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ พร้อมกับคณะจาก สวทช. เข้าร่วมประชุมการปิดโครงการและสรุปผลดำเนินงานของโครงการ SEA-EU NET

อ่านต่อ
     
 

ดร. มาณพ เข้าร่วมชมงานแสดงสินค้า Seafood Expo Global 2017


เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ พร้อมกับทีมประเทศไทยเข้าร่วมชมงานแสดงสินค้า Seafood Expo Global 2017 ณ Brussels Exhibition Center

อ่านต่อ
     
 

ดร. มาณพ เข้าเยี่ยมพบประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Umicore


​เมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ไปร่วมกับคณะจาก สอท. กรุงบรัสเซลส์ นำโดยท่านเอกอัครราชทูต นายมนัสวี ศรีโสดาพล เพื่อเข้าพบ นาย Marc Grynberg ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Umicore ณ กรุงบรัสเซลส์

อ่านต่อ
     
 

การประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ 


ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์

อ่านต่อ
     
 

ทำบุญฉลองปีใหม่ไทย งานมหาสงกรานต์ ณ วัดไทยธรรมาราม


มื่อวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ไปร่วมกับทีมประเทศไทย ทำบุญฉลองปีใหม่ไทย งานมหาสงกรานต์ ณ วัดไทยธรรมาราม เมืองวอเตอร์ลู ประเทศเบลเยียม

อ่านต่อ
     
 

ดร. มาณพ สิทธิเดช ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุม Convention on Biodiversity


เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ดร. มาณพ สิทธิเดช ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุม Convention on Biodiversity

อ่านต่อ
     
 

การประชุม 110th Session of the Committee for Scientific and Technological Policy (CSTP)


ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตประจำ (บซ.) ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุม 110th Session of the Committee for Scientific and Technological Policy (CSTP)

อ่านต่อ
     
 

การประชุมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างประเทศไทยและเยอรมัน


เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตประจำ (บซ.) ได้เข้าประชุมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างประเทศไทยและเยอรมัน

อ่านต่อ
     
 

ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตประจำ (บซ.) ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในการประชุมนานาชาติด้านพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย


ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตประจำ (บซ.) ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "นโยบายและสถานการณ์ด้านพลังงานของยุโรป (Update on Policy and Status of Energy in EU)"

อ่านต่อ
     
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การพัฒนาและประยุกต์เทคโนโลยี อุตสาหกรรม 4.0


มื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ร่วมกันจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การพัฒนาและประยุกต์เทคโนโลยี อุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศไทย

อ่านต่อ
     
 

ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตประจำ (บซ.) ได้เข้าร่วมการประชุมเจรจาเชิงนโยบายของ European Policy Center (EPC)


ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตประจำ (บซ.) ได้เข้าร่วมการประชุมเจรจาเชิงนโยบายของ European Policy Center (EPC)

อ่านต่อ
     
 

การเดินทางปฎิบัติราชการของท่าน รวท. ณ ประเทศเยอรมนี


ในระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2560 ดร. อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) นำคณะผู้บริหารและพนักงานจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) รวมไปถึงสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ประชุมหารือการสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) พร้อมเยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยี ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และเยี่ยมชมงานแสดงสินค้าเกษตร International Green Week 2017

อ่านต่อ
     
 

สรุปข่าววิทยาศาสตร์และกิจกรรมจาก EURAXESS ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์


ผู้ที่สนใจสามารถอ่านข่าววิทยาศาสตร์ และข่าวการประกาศรับสมัครทุนวิจัยในโครงการต่าง ๆ ของ EURAXESS ได้ที่เวบไซต์ http://www.thaiscience.eu/uploads/journal_20170301101048-pdf.pdf

อ่านต่อ
     
 

ดร. มาณพ สิทธิเดช ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน)


เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 ดร. มาณพ สิทธิเดช ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ กรุงบรัสเซลส์

อ่านต่อ
     
 

ดร. มาณพ สิทธิเดชได้เข้าร่วมงาน European Motor Show ณ กรุงบรัสเซลส์


เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตประจำ (บซ.) ได้เข้าร่วมงาน European Motor Show ณ กรุงบรัสเซลส์

อ่านต่อ
     
 

ดร. มาณพ สิทธิเดช ได้เข้าร่วมประชุมเปิดตัวโครงการ EURASTIP


เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 และวันที่ 13 มกราคม 2560 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตประจำ (บซ.) ได้เข้าร่วมประชุมเปิดตัวโครงการ EURASTIP

อ่านต่อ
     
 

ดร. มาณพ สิทธิเดชได้ติดตาม ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปเข้าประชุม Startup Nations Summit ณ The University College of Cork เมือง Cork สาธารณรัฐไอร์แลนด์


ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตประจำ (บซ.)/อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ (ปว.บซ.)) ได้ไปร่วมประชุม Startup Nations Summit ณ The Unversity College of Cork เมือง Cork สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2559

อ่านต่อ
     
 

ดร. มาณพ สิทธิเดช ร่วมประชุมเจรจาความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ Food Science Laboratory ที่ Faculty of Bioscience Engineering, Ghent University


เมื่อวันที่16 พฤศจิกายน 2559 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตประจำ (บซ.)/อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ (ปว.บซ.)) ได้เดินทางไปยังเมือง Ghent ประเทศเบลเยียม เพื่อไปพบปะ เจรจาความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ Food Science Laboratory

อ่านต่อ
     
 

ดร. มาณพ สิทธิเดช เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือการเริ่มดำเนินโครงการ Southeast Asia-Europe Joint Funding Scheme (JFS) on Research and Innovation


ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตประจำ (บซ.)/อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ (ปว.บซ.)) ได้รับมอบหมายจากท่านปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือการเริ่มดำเนินโครงการ Southeast Asia-Europe Joint Funding Scheme (JFS) on Research and Innovation ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2559

อ่านต่อ
     
 

ดร. มาณพ สิทธิเดช เข้าร่วมการประชุม Workshop on Open Science and Digital Innovation- The Digitalisation of STI และ 109th Session of the Committee for Scientific and Technological Policy (CSTP)


ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตประจำ (บซ.)/อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ (ปว.บซ.)) ได้เข้าร่วมการประชุม Workshop on Open Science and Digital Innovation- The Digitalisation of STI และ 109th Session of the Committee for Scientific and Technological Policy (CSTP) ในระหว่างวันที่ 24- 26 ตุลาคม 2559 ณ สำนักงานใหญ่องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ( Organisation for Economic Co-operation and Development-OECD ) หรือโออีซีดี ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

อ่านต่อ
     
 

ดร. มาณพ สิทธิเดช นำคณะไปศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอาหาร จากสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ในระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2559


ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตประจำ (บซ.)/อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ (ปว.บซ.)) ได้ประสานนัดหมายกับสถาบัน Fraundholfer institute IVV และสำนักงานใหญ่บริษัท Siemens เมืองมิวนิค เยอรมนี เพื่อนำคณะไปศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอาหาร

อ่านต่อ
     
 

ดร. มาณพ สิทธิเดช เข้าเยี่ยมคารวะ Mr. Hans-Joachim Scholz และประชุมหารือการสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหว่างไทยและเยอรมัน


เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตประจำ (บซ.)/อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ (ปว.บซ.)) ได้เดินทางไปยังเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะ Mr. Hans-Joachim Scholz

อ่านต่อ
     
 

ดร. มาณพ สิทธิเดช เข้าร่วมการประชุม 10 tech enablers: Europe’s rising university-industry clusters Conference


ดร. มาณพ สิทธิเดช ได้เข้าร่วมการประชุม 10 tech enablers: Europe’s rising university-industry clusters ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เพื่อรับฟังการอภิปรายแบบหมู่คณะในประเด็น 10 กลุ่มเทคโนโลยีขับเคลื่อนการพัฒนาของยุโรป

อ่านต่อ
     
 

ดร. มาณพ สิทธิเดช เข้าร่วมการประชุม Startup Europe comes to Universities (SEC2U)


ดร. มาณพ สิทธิเดช ได้เข้าร่วมการประชุม Startup Europe comes to Universities (SEC2U) ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559

อ่านต่อ
     
 

ดร. มาณพ สิทธิเดช ได้ร่วมกับคณะจากกรมประมง องค์การ NACA และองค์การ NACEE เพื่อพบปะหารือกับผู้แทนจาก EU


ดร. มาณพ สิทธิเดช ได้ร่วมกับคณะจากกรมประมง องค์การ NACA และองค์การ NACEE เพื่อพบปะหารือกับผู้แทนจากสมาคม EATIP จาก DG Research and Innovation และประธานบริหารของเครือบริษัท INVE Aquaculture

อ่านต่อ
     
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไทย-ฮังการี


ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ไปร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไทย-ฮังการี ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2559 ณ National Research, Development and Innovation Office (NRDI) กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี

อ่านต่อ
     
 

ดร. มาณพ สิทธิเดช ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด (ทีมประเทศไทย)


ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้รับเชิญจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ไปร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด (ทีมประเทศไทย) ในวันที่ 16 กันยายน 2559 เพื่อหารือถึงการดำเนินงานของหน่วยงานทีมประเทศไทยที่ผ่านมา และแผนการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานในปีงบประมาณ 2560 ซึ่งจะทำให้เกิดการบูรณาการในการทำงานร่วมกันในทีมประเทศไทย

อ่านต่อ
     
 

ดร. มาณพ สิทธิเดช ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส


ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 เป็นครั้งแรก

อ่านต่อ
     
 

ผู้ตรวจราชการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ตรวจเยี่ยมสำนักงาน ปว.(บซ.)


เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 นายอลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ตรวจราชการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับ ดร.มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) คู่สมรส และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ในรูปแบบ Working Lunch

อ่านต่อ
     
 

งานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมไทย Essence of thailand ครั้งที่ 11


มื่อวันที่ 4 กันยายน 2559 สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้นำเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ร่วมกับทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ ร่วมออกบูธขายลูกชิ้นปิ้งของสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ และบูธขายผลไม้ของสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป ในงานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมไทย Essence of thailand ครั้งที่ 11

อ่านต่อ
     
 

European Researchers’ Night 2016: ไอศกรีมไนโตรเจนเหลว


ทีมนักวิจัยจากประเทศอิตาลีได้ใช้ไนโตรเจนเหลวมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตไอศกรีม โดยพวกเขาได้ทำการสาธิต เริ่มจากการเทน้ำผลไม้ หรือน้ำหวานลงในภาชนะ จากนั้นก็เทไนโตรเจนเหลวที่มีอุณหภูมิอยู่ที่195 องศาสเซลเซียส ตามลงไป และใช้ไม้คนส่วนผสมในภาชนะ ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นก็คือจะมีการถ่ายเทความร้อนจากน้ำผลไม้ไปยังไนโตรเจนเหลว ทำให้ไนโตรเจนเหลวที่ใส่ไปทั้งหมดระเหยกลายเป็นไอ ในขณะที่น้ำผลไม้นั้นจะเปลี่ยนรูปเป็นเกล็ดน้ำแข็ง ซึ้งถ้าถามว่าไอศกรีมที่ใช้ไนโตรเจนเหลวในการผลิตนั้นปลอดภัยต่อผู้บริโภคหรือไม่ ก็สามารถตอบได้ว่าปลอดภัย เพราะว่าไนโตรเจนเหลวที่ใช้ได้ระเหยกลายเป็นก๊าซลอยสู่ชั้นบรรยากาศไปหมดแล้ว

อ่านต่อ
     
 

European Researchers’ Night 2016: อาหารเพื่อสุขภาพ (Functional Food)


ทุกวันนี้ แนวคิดของการผลิตอาหาร ไม่ใช่เพียงแค่ตอบสนองต่อความหิว หรือเพียงแค่ให้สารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย แต่จะเกี่ยวข้องกับการป้องกันการเกิดโรคที่มีสาเหตุมาจากการได้รับสารอาหารที่ไม่เหมาะสม และช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ทางกายภาพและทางจิต ตัวอย่างเช่น เราทานส้ม หรือ ดื่มน้ำมะนาวเพื่อต้องการวิตามินซีเพื่อช่วยป้องกันเราไม่ให้เป็นหวัด การทานแครอทเพื่อพัฒนาสายตา การทานผักมีสีเพื่อให้ร่างกายได้รับสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อป้องกันหรือชะลอการเกิดโรคมะเร็ง หรือ การดื่มไวน์เพื่อให้เลือดสูบฉีดดีขึ้น เป็นต้น

อ่านต่อ
     
 

European Researchers’ Night 2016: การผลิต Lactic acid bacteria ในระดับอุตสาหกรรม


ขั้นตอนง่าย ๆ ของการผลิตโยเกิร์ตนั่นก็คือ การนำนมดิบมาให้ความร้อนเพื่อฆ่าเชื้อโรคผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไรเซชัน จากนั้นก็ใส่เชื้อ lactic acid bacteria ลงไปเพื่อทำการหมักน้ำตาลแลกโทสที่อยู่ในนม และผลิตกรดแลกติกออกมา จนกระทั่ง pH ลดลงจนเหลือ 4.5 ซึ่งเราจะได้โยเกิร์ตที่มีลักษณะเป็นกึ่งของแข็งและของเหลว และสามารถนำไปผสมกับผลไม้เพื่อให้เกิดกลิ่น สี รส ตามที่เราต้องการได้

อ่านต่อ
     
 

European Researchers’ Night 2016: กลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการกินอาหารเพื่อสุขภาพ


Tracy Cheung ได้ศึกษาและพบว่า โดยทั่วไปนั้น ผู้บริโภคต้องการที่จะมีสุขภาพและรูปร่างที่ดี แต่บ่อยครั้งที่พวกเขาก็เลือกทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ หรือทานในปริมาณที่มากเกินจำเป็นถึงแม้ว่าจะมีความตั้งใจที่ดี ทั้งนี้เป็นเพราะผู้บริโภคเหล่านั้นลืมตระหนักถึงปัจจัยแวดล้อมมอื่น ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อและรับประทานอาหาร ดังนั้น Tracy Cheung จึงได้ทำงานวิจัยเพื่อออกแบบกลยุทธ์ที่จะช่วยส่งเสริมผู้บริโภคให้มีพฤติกรรมการกินเพื่อสุขภาพที่ดีมากขึ้น

อ่านต่อ
     
 

European Researchers’ Night 2016: ชุดทดสอบสารพิษจากราในพืชผลทางการเกษตร


ปกติพืชผลทางการเกษตร เช่น ข้าว ถั่ว ข้าวโพด เป็นต้น มีความเสี่ยงที่จะพบการเจริญเติบโตของรา ซึ่งราพวกนี้จะผลิตสารพิษออกมาเรียกว่า ไมโคทอกซิน (mycotoxin) ซึ่งเป็นอันตรายอย่างมากต่อผู้บริโภค เช่น ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง ถึงแม้ว่าจะได้รับเข้าสู่ร่างกายในปริมาณน้อย ด้วยเหตุนี้นาง Michalina จึงอยากคิดค้นวิธีที่จะป้องกันการได้รับไมโคทอกซินเข้าสู่ร่างกาย โดยพัฒนาชุดทดสอบสารพิษจากราที่ชื่อว่า ซีราลีโนน (zearalenone) เพื่อนำไปให้เกษตรกร และโรงงานอาหารนำไปใช้เพื่อตรวจสอบว่าพืชผลทางการเกษตรมีการปนเปื้อนกับสารพิษซีราลีโนน หรือไม่

อ่านต่อ
     
 

European Researchers’ Night 2016: อาหารโมเลกุล


โมเลคิวลาร์แกสโตรโนมี (Molecular Gastronomy) คือการนำหลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาหาร เพื่อสร้างอาหารรูปแบบที่แปลกใหม่ ซึ่งทำให้ผู้บริโภครู้สึกตื่นเต้นกับเมนูนั้น ๆ โดยทั้งสามนักวิจัยได้สาธิตการทำไข่ปลาเทียมโดยใช้แอลจิเนต (alginate) ซึ่งเป็นสารไฮโดรคอลลอยด์ (hydrocolloid) ที่สกัดได้จากสาหร่าย

อ่านต่อ
     
 

European Researchers’ Night 2016: วิทยาศาสตร์ในผลิตภัณฑ์นม


Marion Roullet และ Xuemao Zhou ได้สาธิตการทดลองเพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับนม และผลิตภัณฑ์นม เช่น ทำไมนมจึงเป็นสีขาวขุ่น และ เราแปรรูปนมให้เป็นโยเกิร์ตได้อย่างไร เป็นต้น โดยเริ่มแรกทั้งสองได้อธิบายถึงส่วนประกอบหลักของนม น้ำนมมีน้ำเป็นส่วนประกอบมากกว่า 85% ทำหน้าที่เป็นตัวกลางให้โปรตีน ไขมันนม กระจายตัวอยู่ เกิดลักษณะเป็นอิมัลชัน และเป็นตัวทำละลายของน้ำตาลในนมและวิตามินที่ละลายในน้ำ และแร่ธาตุต่าง ๆ ในน้ำนม

อ่านต่อ
     
 

European Researchers’ Night 2016: การเพิ่มมูลค่าให้แก่เปลือกเมล็ดโกโก้


นาง Letricia จึงได้ทำวิจัยต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่เปลือกเมล็ดโกโก้ โดยนำไปแปรรูปผ่านการบดให้เป็นผงและนำไปผสมกับแป้งสาลี ซึ่งแป้งผสมผงจากเปลือกเมล็ดโกโก้นี้สามารถนำไปผลิตอาหารชนิดต่าง ๆ เช่น ขนมปัง เส้นพาสต้า บิสกิต โยเกิร์ต และไอศกรีม

อ่านต่อ
     
 

European Researchers’ Night 2016: การตรวจวัดแอลกอฮอล์ในนม


นาง Tanya Cassidy ซึ่งเป็นนักวิจัยของโครงการ MUIMME ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปจึงได้พัฒนาชุดทดสอบเพื่อใช้ตรวจหาแอลกอฮอล์ในน้ำนมแม่ เพื่อใช้คัดกรองนมแม่ก่อนที่จะรับบริจาคเข้าธนาคารนม โดยเมื่อเพียงหยดน้ำนมลงไปบนชุดทดสอบ ก็จะสามารถอ่านผลได้ทันที

อ่านต่อ
     
 

European Researchers’ Night 2016: ภาษาที่ใช้ในโฆษณาส่งผลต่อการรับรู้และแนวคิดของผู้บริโภคได้อย่างไร


นักวิจัยทั้งสองได้ศึกษาถึงการใช้ อุปลักษณ์ (Metaphor) และ นามนัย ( Metonymy ) ในโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับอาหารว่ามีผลต่อการรับรู้ แนวคิด และการตีความของผู้บริโภคอย่างไร

อ่านต่อ
     
 

European Researchers’ Night 2016: หุ่นยนต์เด็ก iCub


นาง Francesca Stramandinoli ได้พัฒนาหุ่นยนต์ขนาดเท่ากับเด็กอายุ 5 ขวบขึ้นมาซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่สามารถมองเห็น ได้ยินเสียง รับรู้ถึงการสัมผัส และเรียนรู้จากสิ่งรอบกายได้คล้ายมนุษย์ เนื่องจากมีการใช้เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ชั้นสูง หุ่นยนต์ตัวนี้สามารถเข้าใจภาษาและตอบสนองต่อคำสั่งของมนุษย์ได้ โดยจะช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ได้ เป้าหมายของการพัฒนาคือหวังว่าจะให้เป็นผู้ช่วยในบ้านโดยช่วยทำงานบ้านและให้ความช่วยเหลือแก่คนชราและคนพิการ

อ่านต่อ