ข่าว/บทความ วิทยาศาสตร์อื่นๆ
ประกาศรับสมัครเพื่อขอรับทุน Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) European Fellowships (EF) และ Global Fellowship (GF)
ด้วย สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้รับการประสานจาก Dr. Susanne RENTZOW
กฎหมายสภาพภูมิอากาศแห่งสหภาพยุโรป (European Climate Law)
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ กรุงบรัสเซลส์ คณะกรรมาธิการยุโรปได้มีการเสนอกฎหมายสภาพภูมิอากาศของยุโรป
สหภาพยุโรปเปิดตัวแผนนโยบาย Green Deal เพื่อจัดการกับสภาวะโลกร้อนและสร้างบทบาทการเป็นผู้นำในเวทีโลกในด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสะอาด
เมื่อวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ ที่ประชุมคณะกรรมาธิการยุโรป นาง Ursula von der Leyen ประธานคณะกรรมา
โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมระหว่าง Southeast Asia และ Europe ประกาศให้ทุนวิจัยใน 4 สาขา
ประธานคณะกรรมาธิการยุโรปหญิงคนแรกกับวาระการแก้ปัญหาโลกร้อน
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 รัฐสภายุโรปได้มีการเลือกตั้งประธานคณะกรรมาธิการยุโรปคนใหม่ แทนที่นาย Jea
ดูทั้งหมด
ข่าวกิจกรรมของ OSTC
การประชุม ASEAN Day: Business Opportunities between Luxembourg and ASEAN
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักง
การประชุมทีมประเทศไทย ณ กรุงปารีส และงานเฉลิมฉลองการประดิษฐานรูปปั้นโกษาปาน ณ เมืองแบรสต์ ประเทศฝรั่งเศส
ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเ
การประชุม Horizon 2050: Toward a greener, smarter world
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำน
กิจกรรมพบปะพูดคุยกับนักศึกษาและนักวิจัยไทยในสหราชอาณาจักร ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงลอนดอน
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และที
การเยี่ยมชมพบปะพูดคุยในประเด็นต่างๆกับนักเรียนไทยในอังกฤษ ณ London School of Economics and Political Science
ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และทีมงาน สำนักงานที่ปรึกษาวิทยา
ดูทั้งหมด
   
เว็บไซต์หน่วยงานที่น่าสนใจ

วารสารอื่นๆ
ดูทั้งหมด

สิ่งพิมพ์
วารสารข่าว ณ กรุงบรัสเซลส์
ดูทั้งหมด
รายงานนโยบาย
ดูทั้งหมด
รายงานประจำปี
ดูทั้งหมด

วันหยุดทำการ
https://www.thaiscience.eu/