ข่าว/บทความ วิทยาศาสตร์อื่นๆ
Horizon Europe: ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับขั้นตอนการค้นหาและการสมัครทุนวิจัย ภายใต้โครงการ Horizon Europe
ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2564 ทางโครงการ Horizon Europe ได้ประกาศ calls ต่าง ๆ เพื่อรับสมัครโครงร่างข
Horizon Europe: คณะกรรมการสภานวัตกรรมแห่งยุโรป (European Innovation Council, EIC)
โครงการ Horizon Europe มีการเปิดตัวคณะกรรมการสภานวัตกรรมแห่งยุโรป (European Innovation Council, EIC)
Horizon Europe: การเปลี่ยนแปลงของโครงการ Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) ภายใต้กรอบโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมของสหภาพยุโรปฉบับใหม่ของยุโรป
หากกล่าวถึงโครงการ Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) เหล่านักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะยุโรป
งานประชุม Dublin Climate Dialogues
เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2564 มีการจัดงานประชุม Dublin Climate Dialogues ณ กรุงดับลิน ประเทศไอร์แลนด์ ซึ่
การประเมินข้อมูลความเสี่ยงและประโยชน์จากการฉีดวัคซีนของบริษัท AstraZeneca และ Johnson & Johnson
หลังจากคณะกรรมการความปลอดภัยขององค์การยาแห่งสหภาพยุโรป (European Medicines Agency, EMA) ได้ประเมินข้
ดูทั้งหมด
ข่าวกิจกรรมของ OSTC
การประชุม Thailand and Sweden Sustainable Development Forum 2021 “From Green and Inclusive Development to Business Opportunities “ Day 3 Workshop on Innovation Ecosystem for Sustainable Development: Grooming Startups and Unicorns
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ดร.มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำน
การประชุม Thailand and Sweden Sustainable Development Forum 2021 “From Green and Inclusive Development to Business Opportunities “ Day 2 : Workshop on Sustainable Forestry for the People
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ดร.มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนัก
การประชุม Thailand and Sweden Sustainable Development Forum 2021 “From Green and Inclusive Development to Business Opportunities “ Day 1 : The Workshop on Sustainable Smart Cities for All
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ดร.มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนัก
การประชุมทางวิชาการของนักเรียนไทยในทวีปยุโรปครั้งที่ 10 The 10th Thai Student Academic Conference ( TSAC10)
เมื่อวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2564 ดร.มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนั
สัมมนา “Launch of Horizon Europe in the Brussels-Capital Region - Focus on the Green & Digital Transitions"
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ดร.มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักง
ดูทั้งหมด
   
เว็บไซต์หน่วยงานที่น่าสนใจ

วารสารอื่นๆ
ดูทั้งหมด

สิ่งพิมพ์
วารสารข่าว ณ กรุงบรัสเซลส์
ดูทั้งหมด
รายงานนโยบาย
ดูทั้งหมด
รายงานประจำปี
ดูทั้งหมด

วันหยุดทำการ
https://www.thaiscience.eu/