ข่าว/บทความ วิทยาศาสตร์อื่นๆ
โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมระหว่าง Southeast Asia และ Europe ประกาศให้ทุนวิจัยใน 4 สาขา
ประธานคณะกรรมาธิการยุโรปหญิงคนแรกกับวาระการแก้ปัญหาโลกร้อน
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 รัฐสภายุโรปได้มีการเลือกตั้งประธานคณะกรรมาธิการยุโรปคนใหม่ แทนที่นาย Jea
กฎระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยของการใช้เมล็ดเจียใน Novel Food
ธัญพืชชนิดหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมมากมายในหมู่คนรักสุขภาพ คือ Chia Seed หรือ เมล็ดเจีย โดยจัดเป็น
โครงการ Human Brain Project
โครงการ Human Brain Project  ถือเป็นหนึ่งในโครงการเรือธงของสหภาพยุโรป ที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารควอนตัมในยุโรป
ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2018 คณะกรรมาธิการยุโรปได้เปิดตัวโครงการ “Quantum Technologies Flagship” ซึ่งมีระ
ดูทั้งหมด
ข่าวกิจกรรมของ OSTC
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการและการเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์ ณ ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาของมหาวิทยาลัย Ghent และมหาวิทยาลัย UCLouvain
นักวิจัยจากศูนย์ไบโอเทค สวทช. เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการและการเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ประสานความร่วมมือทางวิชาการด้านวัสดุสัมผัสอาหาร ให้กับกรมวิทยาศาสตร์บริการ ณ ราชอาณาจักรเบลเยียมและสหพันสาธารณรัฐเยอรมนี
ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเ
การประสานความร่วมมือด้าน Bio Refinery ระหว่าง สวทช. และ Bio Base Europe Pilot Plant ณ Area-based Innovation District ของเมือง Ghent ราชอาณาจักรเบลเยียม
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนั
การประชุมทีมประเทศไทย ในสหราชอาณาจักร (เต็มคณะ) ประจำปี 2562 ณ เมืองแมนเชสเตอร์
ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเ
การประชุมสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป ATPER 2010 ณ เมือง Dusseldorf สหพันธรัฐเยอรมนี
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของสมา
ดูทั้งหมด
   
เว็บไซต์หน่วยงานที่น่าสนใจ

วารสารอื่นๆ
ดูทั้งหมด

สิ่งพิมพ์
วารสารข่าว ณ กรุงบรัสเซลส์
ดูทั้งหมด
รายงานนโยบาย
ดูทั้งหมด
รายงานประจำปี
ดูทั้งหมด

วันหยุดทำการ
https://www.thaiscience.eu/