ข่าว/บทความ วิทยาศาสตร์อื่นๆ
การเปลี่ยนแปลงของโครงการ Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) ภายใต้กรอบโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมของสหภาพยุโรปฉบับใหม่ของยุโรป
หากกล่าวถึงโครงการ Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) เหล่านักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะยุโรป
การประชุมหารือความร่วมมือการวิจัยด้านการส่งเสริมขีดความสามารถของสังคมในการจัดการและรับมือกับภัยพับติที่เกิดจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักง
การประชุม WHO ในประเด็นการกลายพันธ์ุของไวรัสโคโรนา 2019 ( WHO ad hoc consultation - COVID-19 new variants: Knowledge gaps and research priorities)
การกลายพันธุ์ของไวรัสโครนาและการแพร่กระจายไวรัสโครนาสายพันธุ์ใหม่ในยุโรป
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 รัฐบาลของสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เหนือ ได้ออกมาประกาศและแจ้งให้แก่องค์ก
สรุปความก้าวหน้าในการจัดหาวัคซีนในปี 2563 ในสหภาพยุโรป
ตลอดทั้งปี 2563 สหภาพยุโรปได้ให้งบสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัย วิธีการรักษา และวัคซ
ดูทั้งหมด
ข่าวกิจกรรมของ OSTC
การประชุมวิชาการและอาชีพ Samaggi Academic Conference and Careers Fair (SACC 2021) ของสมาคมนักเรียนไทยในประเทศอังกฤษ
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำ
การประชุมวิชาการประจำปีของนักเรียนไทยในทวีปยุโรปครั้งที่ 9 (TSAC 2020)
ในระหว่างวันเสาร์ที่ 25 และวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโล
งานประชุมวิชาการออนไลน์ของนักเรียนไทยในยุโรป (Virtual TSAC2020 - the 9th Thai Student Academic Conference)
เนื่องจากสถานการณ์ COVID ปีนี้ TSAC2020 จึงได้จัดในรูปแบบ Virtual Conference กิจกรรมภายในงานประกอบไป
Webinar - Horizon 2020 Work Programme for Research & Innovation 2018-2020 Security and MSCA Calls in Horizon 2020
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงบรัสเซลส์ ร่วมกับ สวทช. และ คณะกรรมาธิการยุโรปด้านการวิ
การประชุม ASEAN Day: Business Opportunities between Luxembourg and ASEAN
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักง
ดูทั้งหมด
   
เว็บไซต์หน่วยงานที่น่าสนใจ

วารสารอื่นๆ
ดูทั้งหมด

สิ่งพิมพ์
วารสารข่าว ณ กรุงบรัสเซลส์
ดูทั้งหมด
รายงานนโยบาย
ดูทั้งหมด
รายงานประจำปี
ดูทั้งหมด

วันหยุดทำการ
https://www.thaiscience.eu/