ข่าว/บทความ วิทยาศาสตร์อื่นๆ
โครงการ JFS จัดกิจกรรม Meet My Lab x JFS
โครงการร่วมทุนเพื่อการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม ร่วมกันระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้แ
Horizon Europe: โครงการ Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) ประกาศให้ทุนเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักวิจัยและบุคคลากร
โครงการ MSCA จะมุ่งเน้นเปิดรับใบสมัครจากนักวิจัยทั่วโลกให้ไปทำวิจัยร่วมในหน่วยงานต่างประเทศ โดยจะคัด
Horizon Europe: ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับขั้นตอนการค้นหาและการสมัครทุนวิจัย ภายใต้โครงการ Horizon Europe
ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2564 ทางโครงการ Horizon Europe ได้ประกาศ calls ต่าง ๆ เพื่อรับสมัครโครงร่างข
Horizon Europe: คณะกรรมการสภานวัตกรรมแห่งยุโรป (European Innovation Council, EIC)
โครงการ Horizon Europe มีการเปิดตัวคณะกรรมการสภานวัตกรรมแห่งยุโรป (European Innovation Council, EIC)
Horizon Europe: การเปลี่ยนแปลงของโครงการ Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) ภายใต้กรอบโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมของสหภาพยุโรปฉบับใหม่ของยุโรป
หากกล่าวถึงโครงการ Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) เหล่านักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะยุโรป
ดูทั้งหมด
ข่าวกิจกรรมของ OSTC
Online Seminar on “Horizon Europe”
Chulalongkorn University will host an online seminar on “Horizon Europe” on August 11th, 2021 from 1
การประชุมสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปประจำปี 2564 (ATPER 2021 Conference)
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ดร.มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ร่วมเป็น Invited Speakers ในงานประชุม EU-ASEAN Horizon Europe Launch Information and Partnership Brokerage
เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม2564 ดร.มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักง
SEMINAR: Thailand-Spain Partnership Towards Green Energy
The Royal Thai Embassy in Madrid, in collaboration with the Spain-ASEAN Business Association (ASEMPE
การประชุม Thailand and Sweden Sustainable Development Forum 2021 “From Green and Inclusive Development to Business Opportunities “ Day 3 Workshop on Innovation Ecosystem for Sustainable Development: Grooming Startups and Unicorns
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ดร.มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำน
ดูทั้งหมด
   
เว็บไซต์หน่วยงานที่น่าสนใจ

วารสารอื่นๆ
ดูทั้งหมด

สิ่งพิมพ์
วารสารข่าว ณ กรุงบรัสเซลส์
ดูทั้งหมด
รายงานนโยบาย
ดูทั้งหมด
รายงานประจำปี
ดูทั้งหมด

วันหยุดทำการ
https://www.thaiscience.eu/