ข่าว/บทความ วิทยาศาสตร์อื่นๆ
NSTDA Postdoctoral Fellowship Program for European Researchers
The National Science and Technology Development Agency (NSTDA) of Thailand is pleased to announce th
โครงการ JFS จัดกิจกรรม Meet My Lab x JFS
โครงการร่วมทุนเพื่อการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม ร่วมกันระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้แ
Horizon Europe: โครงการ Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) ประกาศให้ทุนเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักวิจัยและบุคคลากร
โครงการ MSCA จะมุ่งเน้นเปิดรับใบสมัครจากนักวิจัยทั่วโลกให้ไปทำวิจัยร่วมในหน่วยงานต่างประเทศ โดยจะคัด
Horizon Europe: ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับขั้นตอนการค้นหาและการสมัครทุนวิจัย ภายใต้โครงการ Horizon Europe
ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2564 ทางโครงการ Horizon Europe ได้ประกาศ calls ต่าง ๆ เพื่อรับสมัครโครงร่างข
Horizon Europe: คณะกรรมการสภานวัตกรรมแห่งยุโรป (European Innovation Council, EIC)
โครงการ Horizon Europe มีการเปิดตัวคณะกรรมการสภานวัตกรรมแห่งยุโรป (European Innovation Council, EIC)
ดูทั้งหมด
ข่าวกิจกรรมของ OSTC
ประกาศทุนเล่าเรียนของมหาวิทยาลัย Riga Technology University ประเทศลัตเวีย
สืบเนื่องจากการเดินทางเยือนลัตเวียและมหาวิทยาลัย Riga Technology University (RTU) ของเอกอัครราชทูตฯ
Online Seminar on “Horizon Europe”
Chulalongkorn University will host an online seminar on “Horizon Europe” on August 11th, 2021 from 1
การประชุมสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปประจำปี 2564 (ATPER 2021 Conference)
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ดร.มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ร่วมเป็น Invited Speakers ในงานประชุม EU-ASEAN Horizon Europe Launch Information and Partnership Brokerage
เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม2564 ดร.มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักง
SEMINAR: Thailand-Spain Partnership Towards Green Energy
The Royal Thai Embassy in Madrid, in collaboration with the Spain-ASEAN Business Association (ASEMPE
ดูทั้งหมด
   
เว็บไซต์หน่วยงานที่น่าสนใจ

วารสารอื่นๆ
ดูทั้งหมด

สิ่งพิมพ์
วารสารข่าว ณ กรุงบรัสเซลส์
ดูทั้งหมด
รายงานนโยบาย
ดูทั้งหมด
รายงานประจำปี
ดูทั้งหมด

วันหยุดทำการ
https://www.thaiscience.eu/