ข่าว/บทความ วิทยาศาสตร์อื่นๆ
สหภาพยุโรปประกาศให้ทุนในการทำวิจัยศึกษาไวรัสโคโรนาสายพันธ์ต่าง ๆ
สหภาพยุโรปประกาศให้ทุนในการทำวิจัยศึกษาไวรัสโคโรนาสายพันธ์ต่าง ๆ โดยแบ่งเป็น 2 หัวข้อย่อย
ทุนสำหรับการทำวิจัยในระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอกในยุโรป
คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศให้ทุนสำหรับการทำวิจัยในระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอกในยุโรป ในประเทศและ
สหภาพยุโรปเสนอแผนกลยุทธ์ ประจำปี ค.ศ. 2021 – 2024 ของกรอบโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมของสหภาพยุโรปฉบับที่ 9 หรือ โครงการ Horizon Europe
ในปี ค.ศ. 2021 นี้ เป็นปีแรกที่จะเริ่มมีการดำเนินการภายใต้กรอบโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตก
การเปลี่ยนแปลงของโครงการ Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) ภายใต้กรอบโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมของสหภาพยุโรปฉบับใหม่ของยุโรป
หากกล่าวถึงโครงการ Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) เหล่านักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะยุโรป
การประชุมหารือความร่วมมือการวิจัยด้านการส่งเสริมขีดความสามารถของสังคมในการจัดการและรับมือกับภัยพับติที่เกิดจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักง
ดูทั้งหมด
ข่าวกิจกรรมของ OSTC
การประชุมวิชาการและอาชีพ Samaggi Academic Conference and Careers Fair (SACC 2021) ของสมาคมนักเรียนไทยในประเทศอังกฤษ
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำ
การประชุมวิชาการประจำปีของนักเรียนไทยในทวีปยุโรปครั้งที่ 9 (TSAC 2020)
ในระหว่างวันเสาร์ที่ 25 และวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโล
งานประชุมวิชาการออนไลน์ของนักเรียนไทยในยุโรป (Virtual TSAC2020 - the 9th Thai Student Academic Conference)
เนื่องจากสถานการณ์ COVID ปีนี้ TSAC2020 จึงได้จัดในรูปแบบ Virtual Conference กิจกรรมภายในงานประกอบไป
Webinar - Horizon 2020 Work Programme for Research & Innovation 2018-2020 Security and MSCA Calls in Horizon 2020
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงบรัสเซลส์ ร่วมกับ สวทช. และ คณะกรรมาธิการยุโรปด้านการวิ
การประชุม ASEAN Day: Business Opportunities between Luxembourg and ASEAN
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักง
ดูทั้งหมด
   
เว็บไซต์หน่วยงานที่น่าสนใจ

วารสารอื่นๆ
ดูทั้งหมด

สิ่งพิมพ์
วารสารข่าว ณ กรุงบรัสเซลส์
ดูทั้งหมด
รายงานนโยบาย
ดูทั้งหมด
รายงานประจำปี
ดูทั้งหมด

วันหยุดทำการ
https://www.thaiscience.eu/