ติดต่อเรา


สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์

Boulevard du Souverain 412
1150 Brussels Belgium

โทรศัพท์
+32 (02) 675 0797
แฟกซ์
+32 (02) 662 0858
อีเมล
info@thaiscience.eu