ฟิสิกส์กับดนตรี ณ Montreux Jazz Festival

เมื่อ วันที่ 9 กรกฎาคม ค.ศ. 2015 สถาบัน CERN ร่วมจัดการแสดงในงาน Montreux Jazz Festival ณ เมือง Montreux ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการประจำปี ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ "ฟิสิกส์ของดนตรี และดนตรีของฟิสิกส์" ("The physics of music and the music of physics")

นาย Robert Kieffer จากกลุ่ม CERN Beam Instrumentation Group และนาย Gaëtan Parsihian จากห้องปฎิบัติการ Laboratoire de Mécanique et d'Acoustique, CNRS, เมือง Marseille ประเทศฝรั่งเศสแสดงผลฟิสิกส์ของดนตรี โดยสาธิตการเคลื่อนไหวของเสียง (sound spatialisation) ผ่านระบบลำโพงทรงกลมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ นักวิจัยทั้งสองเล่นดนตรีจากเสียงซึ่งอัดโดยไมโครโฟนซึ่งไวต่อคลื่นแม่เหล็ก ไฟฟ้า รอบๆสถาบัน CERN 

ส่วน หัวข้อดนตรีของฟิสิกส์นั้น นักวิทยาศาสตร์เล่นดนตรีโดยการแปลงข้อมูลซึ่งได้จากเครื่องเร่งอนุภาคแฮดร อนเป็นโน๊ตดนตรี เป็นการศึกษาวิจัยระยะยาวของนาง Juliana Cherston จากห้องปฎิบัติการ Media Lab มหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of Technology  สหรัฐอเมริกา นาย Domenico Vicinanza จากมหาวิทยาลัย Anglia Ruskin University สหราชอาณาจักร และสมาคม GÉANT Association และนาย Ewan Hill จากห้องปฎิบัติการ TRUIMF มหาวิทยาลัย University of Victoria ประเทศแคนาดา รวมถึงนักวิจัยจากการทดลอง ATLAS ของสถาบัน CERN

โครงการ “DisCERN” ดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างวิธีการ แสดงข้อมูลของ CERN และต้องการเชื่อมต่อสาขาวิทยาศาสตร์กับศิลปะ  

 

ผู้ที่สนใจสามารถฟังเสียงดนตรีดังกล่าวได้ที่ 
http://mjf2015.web.cern.ch/mjf2015/
http://mjf2015.web.cern.ch/mjf2015/AlBlatterImpro.mp3

ที่มา
http://www.isgtw.org/spotlight/physics-and-music-collide-montreux-jazz-festival


กลับไปหน้าบทความ