ดร. มาณพ สิทธิเดช เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์

15/11/17

ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เพื่อหารือในประเด็นแผนการดำเนินงานของสำนักงานต่าง ๆ


กลับไปหน้าบทความ