ดร. มาณพ สิทธิเดช เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด

15/11/17

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ร่วมกับคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เพื่อหารือในประเด็นแผนการดำเนินงานของสำนักงานต่าง ๆ ประจำปี 2561


กลับไปหน้าบทความ