ดร. มาณพ สิทธิเดช เข้าร่วมประชุมทีมประเทศไทย ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงลอนดอน

15/11/17

เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ได้เข้าร่วมประชุมทีมประเทศไทย (เต็มคณะ) ตามคำเชิญของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน เพื่อหารือข้อราชการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้าน วทน. ของสหราชอาณาจักร พร้อมรับฟังการบรรยายหัวข้อ Brexit จากทีมวิจัยสำนักข่าว Bloomberg และศึกษาดูงานที่ท่าเรือน้ำลึกและศูนย์โลจิสติกส์ของมหานครลอนดอน


กลับไปหน้าบทความ