ดร. มาณพ สิทธิเดช เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรปครั้งที่ 6

15/11/17

นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมกับ ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ประจำสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรปครั้งที่ 6 (The 6 th Thai Student Academic Conference หรือ TSAC2017) เมื่อวันที่ 1 - 3 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ เมืองเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยหัวข้อของการประชุมในครั้งนี้คือ "นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน -Innovation for Sustainable Life” โดยท่านสมชาย เทียมบุญประเสริฐได้ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ "นโยบายและโครงการด้าน วทน. ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" การประชุมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่นักคิด นักวิจัย และนักเรียนไทยในต่างแดนจากหลากหลายสาขาวิชา ได้มาร่วมกันปลุกพลังสร้างสรรค์ครั้งยิ่งใหญ่ ผ่านมุมมองใหม่จากโครงการและงานวิจัยของเครีอข่ายนักเรียนไทยทั่วภาคพื้นยุโรป


กลับไปหน้าบทความ