นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์

15/11/17

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ในเรื่องการพัฒนาแผนงาน/โครงการและการจัดตั้งงบประมาณ ตลอดจนการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทางสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ขอขอบพระคุณมาในโอกาสนี้


กลับไปหน้าบทความ