งานประชุมนักเรียนไทยในเบลเยียมครั้งที่ 1

15/11/17

นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมกับ ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ประจำสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมงานประชุมนักเรียนไทยในเบลเยียม เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ โดยหัวข้อของการประชุมในครั้งนี้คือ“การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน วทน. จากเบลเยียมสู่ไทย ผ่านมุมมองนักเรียนไทยในเบลเยียม” โดยท่านสมชาย เทียมบุญประเสริฐได้ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ "นโยบายและโครงการด้าน วทน. ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" การประชุมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่นักเรียนไทยในเบลเยียมได้ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการและบูรณาการให้สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาของประเทศไทยอีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการจัดตั้งเครือข่ายนักเรียนไทยในเบลเยียม


กลับไปหน้าบทความ