ดร. มาณพ สิทธิเดช เข้าร่วมประชุมกับผู้แทนจากคณะกรรมาธิการยุโรปด้านการวิจัยและนวัตกรรม

15/11/17

เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560 นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมกับ ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ประจำสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมประชุมกับผู้แทนจากคณะกรรมาธิการยุโรปด้านการวิจัยและนวัตกรรม ณ สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ เพื่อหารือในประเด็นการสร้างความร่วมมือ ด้าน วทน. ระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรป


กลับไปหน้าบทความ