ดร. มาณพ สิทธิเดช เข้าเยี่ยมคารวะท่านเอกอัครราชทูตฯ และร่วมรับประทานอาหารค่ำร่วมกับทีมประเทศไทย ณ ทำเนียบ ออท. กรุงบรัสเซลส์

15/11/17

เมื่อค่ำวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560 นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ประจำสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ผู้แทนจากคณะกรรมาธิการยุโรป และคณะนักเรียนไทยในเบลเยียมได้เข้าเยี่ยมคารวะท่านเอกอัครราชทูตฯ และร่วมรับประทานอาหารค่ำร่วมกับทีมประเทศไทย ณ ทำเนียบ ออท. กรุงบรัสเซลส์


กลับไปหน้าบทความ