การประชุม UNESCO ครั้งที่ 39 ด้านวิทยาศาสตร์ ณ กรุงปารีส

15/11/17

ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นผู้แทนประเทศไทยร่วมกับ ผู้แทนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ กระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมคณะกรรมาธิการด้านวิทยาศาสตร์ในการประชุมสมัยสามัญของ UNESCO ครั้งที่ 39 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสระหว่างวันที่ 6 - 9 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งมีวาระที่เกี่ยวข้องกับประเด็นวิทยาศาสตร์ธรรมาชาติ (Natural Science) กลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมไปถึงประเด็นด้านจริยธรรมทางวิทยาศาสตร์อีกด้วย


กลับไปหน้าบทความ