การเดินทางปฎิบัติราชการของท่าน รวท. ณ ประเทศฝรั่งเศส

15/11/17

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ได้แก่ ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการนโนบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือกับหน่วยงานชั้นนำด้านการวิจัย การบ่มเพาะธุรกิจ เทคโนโลยีสื่อสาร การสนับสนุน SMEs/Startup และบริษัทด้านซอฟต์แวร์ของฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งหน่วยงานที่ทางคณะได้เข้าร่วมประชุมหารือมีดังนี้

1) Paris & Co หน่วยงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและนวัตกรรม ตั้งอยู่ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดย Paris & Co จะให้ความช่วยเหลือและการสนับสนุนสำหรับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment, FDI) ส่งเสริมความน่าดึงดูดในการลงทุนในปารีส และพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมของกรุงปารีส

2) ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์แห่งชาติของฝรั่งเศส (Centre national de la recherche scientifique, CNRS) ซึ่งเป็นสถาบันการวิจัยของรัฐที่ใหญ่ที่สุดในประเทศฝรั่งเศส และเป็นหน่วยงานที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปที่ทำงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

3) ธนาคารการลงทุนแห่งชาติ หรือ BPI France เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้แก่บริษัทต่าง ๆ ในฝรั่งเศส ทั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม Startup จนไปถึงบริษัทขนาดใหญ่

4) Airbus France หนึ่งในบริษัทผู้ผลิตอากาศยานที่ใหญ่ที่สุดในโลก และยังได้รับความไว้วางใจจากองค์กรอวกาศยุโรป (European Space Agency, ESA) ให้เป็นหนึ่งในผู้ดูแลจรวด Ariane

5) Station F ศูนย์รวม Startup ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางกรุงปารีส

6) Orange Fab บริษัทที่เป็นผู้นำในธุรกิจเครือข่ายโทรศัพท์และเทคโนโลยีการสื่อสารในมากกว่า 30 ประเทศ และยังทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มในการเชื่อมโยงบริษัท Startup กับเครือข่ายบริษัทอื่น ๆ ทั่วโลก ในหลาย ๆ รูปแบบ

7) Dassault System บริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์โซลูชั่น 3 มิติ หรือ การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร (Product Lifecycle Management) จากประเทศฝรั่งเศส ที่ให้บริการซอฟต์แวร์สร้างโลกเสมือนจริงเพื่อรองรับการออกแบบและการผลิตที่ก้าวล้ำนำสมัย สร้างประสบการณ์ 3 มิติ


กลับไปหน้าบทความ