ปว. (บซ.) ให้การต้อนรับ ดร. อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุม ณ กรุงบรัสเซลส์

30/11/17

ปว. (บซ.) ให้การต้อนรับ ดร. อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานกับคณะกรรมาธิการยุโรป ณ กรุงบรัสเซลส์ ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ (ปว. (บซ.)) ได้ให้การต้อนรับ ดร. อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พร้อมคณะ ซึ่งได้เดินทางมายังกรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม เพื่อเข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานกับคณะกรรมาธิการยุโรปในโครงการ TH3.01/13 EC INSC Project “Enhancing the Capacity and Effectiveness of the Regulatory Body and Developing a National Waste Management Strategy” และต่อยอดการพัฒนาโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 22 – 25 พฤศจิกายน 2560 โดยเป็นโครงการความร่วมมือแบบทวิภาคีระหว่างสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กับหน่วยงาน International Nuclear Society Council (INSC) ซึ่งได้รับการอนุมัติโครงการจากคณะกรรมาธิการยุโรป ให้ดำเนินการ 3 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 – 2560 ด้วยงบประมาณ 1.5 ล้านยูโร โดยบริษัท ENCO เป็นผู้ดำเนินซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี พร้อมทั้งสร้างแนวทางการจัดการกากกัมมันตรังสี ซึ่งทาง ENCO ได้จัดหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ การประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมาธิการยุโรป ในครั้งนี้นับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับประเทศไทยที่จะต่อยอดการประสานความร่วมมือทางวิชาการที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล การพัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

โดยในโอกาสนี้ สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ประสานและนำคณะสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเข้าเยี่ยมหารือกับท่านเอกอัครราชทูต ผู้แทนของทีมประเทศไทยของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และคณะผู้แทนไทยได้ร่วมรับประทานอาหารมื้อเย็น และสนทนาหารือการสร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์กับผู้แทนจากสหภาพยุโรป ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ โดยผู้แทนจากสหภาพยุโรปประกอบด้วย Dr. Pierrick Fillon-Ashida ผู้แทนจากคณะกรรมาธิการยุโรปซึ่งเป็นผู้ประสานความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่างสหภาพยุโรปและอาเซียน Dr. Ing. Angelgiorgio Iorizzo ตำแหน่ง Research Programme officer ด้าน Fusion Energy จากคณะกรรมาธิการยุโรป และ Dr. Ir. Christophe Bruggeman, Head Expert Group Waste & Disposal จากศูนย์วิจัยด้านนิวเคลียร์ของเบลเยียม (Belgium Nuclear Research Center) ซึ่งบรรยากาศในการสนทนาหารือเป็นไปอย่างดียิ่งและมีศักยภาพในการต่อยอดเพื่อสร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ร่วมกันต่อไป


กลับไปหน้าบทความ