ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ

ตามที่สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเจ้าหน้าที่โครงการ ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) จำนวน 1 อัตรา ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 และได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 และ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 นั้น
บัดนี้ สำนักงานฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ได้แก่
คุณธนากร จันทร์มาลี


กลับไปหน้าบทความ