การประชุมประจำปีของสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป ปี 2561 (ATPER 2018)

09/10/18

รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานและให้การบรรยายพิเศษในการประชุมประจำปีของสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป ปี 2561 (ATPER 2018) ณ กรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์ ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2561

"การประชุมประจำปีของสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป ปี 2561 (ATPER 2018)" จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (ATPER) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 60 คน โดยแบ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานราชการ 7 หน่วยงาน บริษัทเอกชน 3 บริษัท นักวิชาชีพและนักศึกษาไทย

ในการจัดประชุมครั้งนี้ รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมฯและให้การบรรยายพิเศษด้านนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของประเทศไทย ในฐานะผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่ผู้เข้าร่วมการประชุม ATPER 2018 ในครั้งนี้

ผลจากการประชุม ATPER 2018 สามารถทำให้เกิดความร่วมมือในหมู่นักวิชาการ นักวิจัย และได้รับทราบถึงความคืบหน้าในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ขยายเครือข่ายในการสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับหน่วยงานในภูมิภาคยุโรปเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุนการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ ที่จะเป็นกลไกที่สำคัญในขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับประเทศไทย


กลับไปหน้าบทความ