เยี่ยมชมและพบปะหารือการสร้างความร่วมมือด้าน วทน. กับหน่วยงานสภาวิจัยแห่งชาตินอร์เวย์

09/10/18

รศ.นายแพทย์ ดร. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเยี่ยมชมและพบปะหารือการสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กับหน่วยงานสภาวิจัยแห่งชาตินอร์เวย์ (The Research Council of Norway, RCN)

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ร่วมพบหารือกับหน่วยงานสภาวิจัยแห่งชาตินอร์เวย์ (The Research Council of Norway, RCN) เพื่อหาลู่ทางส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนางานวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งศึกษาแนวทางส่งเสริมนวัตกรรมของนอร์เวย์ โดยมี รศ. นายแพทย์ ดร. สรนิต ศิลธรรม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย

การหารือครั้งนี้ทำให้ได้ทราบถึงแนวทางการทำงานของระบบให้ทุนวิจัยแก่สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย และภาคอุตสาหกรรม โดยมีการให้ทุนวิจัยตามโครงการที่มีระยะยาว 4 – 6 ปี ที่มีการประเมินความก้าวหน้าโครงการทุก 1 ปี โดยสาขาการวิจัยที่ประเทศนอร์เวร์ให้ความสนใจเป็นพิเศษ ได้แก่ renewable energy, earth sciences, petroleum technology, climate change, marine, marine time, clinical medicine, public administration และ arctic sciences นอกจากนี้ยังได้มีการหารือถึงแนวทางการให้ทุนวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy)


กลับไปหน้าบทความ