การเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะและการสร้างศูนย์วิจัย (R & D) ของบริษัท Lindum AS ณ เมืองดรัมเมน

09/10/18

การเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะและการสร้างศูนย์วิจัย (R & D) ของบริษัท Lindum AS ณ เมืองดรัมเมน (Drammen) ราชอาณาจักรนอร์เวย์

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท Lindum AS เมืองดรัมเมน (Drammen) บริษัทใหญ่ 1 ใน 4 ของนอร์เวย์ด้านการบริหารจัดการขยะและการสร้างศูนย์วิจัย (R & D) เพื่อพัฒนา ระบบบำบัดน้ำเสีย การสร้างโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพที่มีขนาดใหญ่ติดอันดับโลก การคิดค้นนวัตกรรมที่รับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทมีส่วนสำคัญในการจัดการขยะมูลฝอยและกากตะกอนปนเปื้อนในชุมชน การผลิตพลังงานจากขยะในรูปของพลังงานก๊าซธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ดินและปุ๋ย

การเยี่ยมชมครั้งนี้ทำให้ทราบถึงระบบบริหารจัดการขยะของประเทศนอร์เวย์ซึ่งเป็นที่น่าสนใจ เนื่องจากสามารถเลี้ยงตัวเองได้จากธุรกิจบริหารจัดการขยะที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้โรงงานบริหารจัดการขยะ Lindum AS ยังมีจุดเด่นโดยมีการทำ R&D เพื่อพัฒนา Process อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนนโยบาย Zero carbon และ Circular economy และได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยบางส่วนจาก Research Council of Norway (RCN) ซึ่งศูนย์ BIOTEC (ไบโอเทค) ของไทยแสดงความสนใจที่จะทำงานวิจัยร่วมเพื่อต่อยอดขีดความสามารถในการบริหารจัดการขยะและส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของไทย


กลับไปหน้าบทความ