งานเทศกาลไทย Essence of Thailand ครั้งที่ 12

09/10/18

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2561 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และ ผศ. ดร. พรรณี สิทธิเดช (ภริยา) ได้เข้าร่วม งานเทศกาลไทย Essence of Thailand ครั้งที่ 12 ณ จัตุรัสดูมง สตอกเกล (Place Dumon, Stockel) กรุงบรัสเซลส์ ซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ โดยภายในงานมีการออกร้านขายอาหารไทย ขนมไทย สินค้าหัตถกรรมไทย ผลิตภัณฑ์ไทย ร้านนวดแผนไทย รวมทั้งมีการแสดงวัฒนธรรมไทยและจับฉลากชิงรางวัลสำหรับผู้มาร่วมงาน สำหรับปีนี้ งานเทศกาลฯ จัดภายใต้ชื่องาน “Bangkok Street Festival”


กลับไปหน้าบทความ