การศึกษาดูงานที่ Energy Research Centre of the Netherlands (ECN)

09/10/18

การศึกษาดูงานที่ Energy Research Centre of the Netherlands (ECN) ด้านการผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวล และขยะชุมชน ร่วมกับคณะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) นำโดย รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานที่ Energy Research Centre of the Netherlands (ECN) ด้านการผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวล และขยะชุมชน ร่วมกับคณะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) นำโดย รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี โดยมี Dr. Mark Overwijk ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยด้าน Biomass and Energy Efficiency และคณะ ให้การต้อนรับ

โดยในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ นอกจะได้เยี่ยมชมระบบผลิตพลังงานจากชีวมวลและขยะด้วยเทคโนลยีแก๊สซิฟิเคชั่นแล้ว ยังได้มีการหารือความร่วมมือระหว่าง ECN และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการทำงานวิจัยร่วมกัน รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนนักวิจัย และนักศึกษาระหว่างสถาบัน

นอกจากนี้ ดร. มาณพ สิทธิเดช ยังได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับ SYNOVA ADVANCED POWER SERVICES Co. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่รับเทคโนโลยีจาก ECN ไปขยายผลไปประเทศต่างๆ เพื่อต่อยอดผลงานวิจัยด้านพลังงานทดแทนจากชีวมวลและขยะในมหาวิทยาลัย โดยความร่วมมือนี้ นอกจากจะเป็นการขยายขีดจำกัดการวิจัยด้านพลังงานทดแทนของมหาวิทยาลัย ยังช่วยส่งเสริมให้ก้าวเดินสู่การมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในอนาคต

ECN เป็นหนึ่งในสถาบันวิจัยพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศกลุ่มยุโรป ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1955 โดยได้รับการสนับสนุนจากทั้งจากภาครัฐและเอกชน เน้นการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านพลังงานต่างๆ เช่น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานจากชีวมวลและขยะ และการอนุรักษ์พลังงาน นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน ปัจจุบันที่ ECN มีจำนวนนักวิจัยกว่า 1,000 คน


กลับไปหน้าบทความ