ร่วมชิงทุนวิจัย ERC

European Research Council ประกาศตั้งงบประมาณ 1,700 ล้านยุโร สำหรับปี ค.ศ.2016 

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ค.ศ. 2015 สภายุวิจัยยุโรป (European Research Council; ERC) ประกาศแผนดำเนินงานประจำปี ค.ศ. 2016 ซึ่งรวมถึงรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 1,670 ล้านยูโรเพื่อสนับสนุนนักวิจัยจากทั่วโลก ที่ประสงค์จะทำการวิจัยในยุโรป

โดยเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคมที่ผ่านมา สถาบัน ERC ประกาศเปิดการแข่งขันชิงทุนรวม 485 ล้านยูโร ซึ่งจะเปิดรับสมัครถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน ค.ศ.2015 นักวิจัยจากทั่วโลกที่มีประสบการณ์ทำงาน 2 ถึง 7 ปี หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอกสามารถเข้าร่วมชิงทุนดังกล่าว

ในเดือนตุลาคม สภาวิจัยยุโรปจะจัดสรรงบประมาณแก่นักวิจัยอาวุโสระดับกลาง  (mid-career) ที่มีประสบการณ์ทำงาน 7-12 ปีหลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก และจะจัดสรรทุนสำหรับผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาผลการวิจัยจากโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนจาก ERC ในเชิงพาณิชย์ ภายใต้หัวข้อชิงทุน proof of concept

ท้ายสุดในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2016 จะมีการจัดสรรทุนสำหรับนักวิจัยอาวุโส ผู้มีผลงานวิจัยที่โดดเด่นซึ่งแสดงความเชี่ยวชาญในสาขาของตน

ตารางการจัดสรรทุนปี ค.ศ. 2016

 

 

call opens

deadline

budget

decision announced

starting grant

29 Jul 2015

17 Nov 2015

€485M

29 Apr 2016 / 01 Sept 2016

consolidator grant

15 Oct 2015

02 Feb 2016

€605M

01 Jul 2016 / 01 Sept 2016

advanced grant

24 May 2016

01 Sept 2016

€540M

16 Jan 2017 / 16 Mar 2017

proof of concept

22 Oct 2015

16 Feb 2016 / 26 May 2016 / 04 Oct 2016

€20M

16 May / 13 Oct / 17 Jan 2017

 

ภูมิหลัง

สภาวิจัยยุโรปถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2007 เป็นหน่วยงานวิจัยนานาชาติของยุโรปแห่งแรกซึ่งใช้ระบบ peer-review ในการตัดสินให้ทุนการวิจัยขั้นพื้นฐาน

การแข่งขันชิงทุนของสถาบันดังกล่าว ได้รับการยอมรับอย่างมากจากนักวิจัย โดย ERC ได้มอบทุนแล้วรวม 5,000 ทุน คิดเป็นมูลค่ารวม 9,000 ล้านยูโร แก่นักวิทยาศาสตร์จาก 66 ประเทศ  

ประเทศในภูมิภาคยุโรปตะวันตกได้รับทุนจากสถาบัน ERC มากที่สุด ตามด้วยประเทศในยุโรปกลาง และยุโรปตะวันออก อย่างไรก็ตามภูมิภาคดังกล่าวยังขาดโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่แข่งแกร่ง

ผู้รับทุนประมาณร้อยละ 8 มาจากประเทศนอกยุโรป คิดเป็น 171 รายจากสหรัฐอเมริกา 41 จากแคนาดา 33 จากรัสเซีย 29 จากออสเตรเลีย 25 จากอินเดีย และ 18 จากประเทศญี่ปุ่น

นักวิทยาศาสตร์จากประเทศไทยควรที่จะคว้าโอกาสอันดีจากสถาบัน ERC มุ่งแข่งขันเพื่อชิงทุนวิจัย ซึ่งจะส่งผลพัฒนาบุคลากรและนวัตกรรมในประเทศ อีกทั้งส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน และเสริมบทบาทของประเทศไทยในเวทีวิจัยโลก

ผู้ที่สนใจสมัครขอทุนสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://erc.europa.eu/funding-and-grants

ที่มา
http://www.sciencebusiness.net/news/77148/European-Research-Council-announces-%E2%82%AC1.7B-budget-for-2016 


กลับไปหน้าบทความ