การประชุมหารือการสร้างความร่วมมือด้านพลาสติกและเคมีชีวภาพ ณ สถาบัน BAM

09/10/18

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ประสานความร่วมมือและนำคณะผู้แทนจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วย ดร.เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล ผู้อำนวยการกองวัสดุวิศวกรรม นางสาวนีระนารถ แจ้งทอง ผู้อำนวยการกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค และ ดร. อรสา อ่อนจันทร์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ เข้าเยี่ยมและประชุมหารือการสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลาสติกและเคมีชีวภาพ ณ สถาบัน BAM ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมี Mr. Jens Koch, Dr. Michael Maiwald, Dr. Mathias Koch, Dr. Sebastian Recknagel ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ คณะผู้แทนไทยได้มีโอกาสรับฟังการบรรยายและร่วมหารือในหัวข้อต่างๆดังนี้


- BAM and the safety culture in Germany โดย Mr. Jens Koch, Dr. Michael Maiwald
- Organic food and trace analysis โดย Dr. Mathias Koch
- Inorganic Reference Materials โดย Dr. Sebastian Recknagel
- Process analytical technology โดย Dr. Michael Maiwald


กลับไปหน้าบทความ