การเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือด้านการทดสอบและวิจัยด้านพลาสติกและเคมีชีวภาพ ณ สมาคม European Bioplastics e.V สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

09/10/18

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ประสานความร่วมมือและนำคณะผู้แทนจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วย ดร.เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล ผู้อำนวยการกองวัสดุวิศวกรรม นางสาวนีระนารถ แจ้งทอง ผู้อำนวยการกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค และ ดร. อรสา อ่อนจันทร์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ เข้าเยี่ยมและประชุมหารือการสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลาสติกและเคมีชีวภาพ ณ European Bioplastics e.V ซึ่งเป็นสมาคมไบโอพลาสติกของยุโรป ที่ตั้งอยู่ ณ กรุงเบอร์ลิน โดยมี Mr. von Pogrell ตำแหน่ง Managing Director และ Ms. Constance Issbrucker ตำแหน่ง Head of Environment Affairs ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ คณะผู้แทนไทยได้ร่วมหารือในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับไบโอพลาสติก อย่างกว้างขวาง ได้แก่


- Bioplastic materials
- Biodegradable plastics
- waste management
- Recycling of plastics
- Food contact materials
- EU Bioeconomy 
- Certification of biobased/biodegradable products
- Horizon 2020 EU research programs related to bioplastics
- potential collaborations


กลับไปหน้าบทความ