การเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือด้านการทดสอบและวิจัยด้านพลาสติก ณ สถาบัน Underground Infrastructure (IKT) ประเทศเยอรมันนี

09/10/18

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ประสานความร่วมมือและนำคณะผู้แทนจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วย ดร.เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล ผู้อำนวยการกองวัสดุวิศวกรรม นางสาวนีระนารถ แจ้งทอง ผู้อำนวยการกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค และ ดร. อรสา อ่อนจันทร์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ เข้าเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือด้านการทดสอบและวิจัยด้านพลาสติก ณ สถาบัน Underground Infrastructure (IKT) ประเทศเยอรมนี
โดยมี Mr. Roland W. Waniek ตำแหน่ง Managing Director และ Professor Dr. Bert Bosseler ตำแหน่ง Scientific Director ให้การต้อนรับในบรรยากาศการหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงานอย่างอบอุ่นยิ่ง ในโอกาสนี้ คณะผู้แทนไทยได้ร่วมหารือในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบและวิจัยด้านพลาสติกอย่างกว้างขวาง


กลับไปหน้าบทความ