การประชุม ICRI 2018 - 4th International Conference on Research Infrastructures ณ Hofburg Imperial Palace กรุงเวียนนา

09/10/18

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุม ICRI 2018 - 4th International Conference on Research Infrastructures ซึ่งร่วมจัดโดย Austrian Federal Ministry of Science, Research and Economy (BMWFW) และ European Commission ณ Hofburg Imperial Palace กรุงเวียนนา ระหว่างวันที่ 12 - 14 กันยายน 2561

โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมที่เป็นผู้ที่ได้รับเชิญเท่านั้น ซึ่งเป็นผู้แทนในระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์จากกว่า 50 ประเทศ วิทยากรที่ได้รับเชิญมาบรรยายและร่วมอภิปรายล้วนเป็นผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่มีชื่อเสียงทั่วโลก เช่น 
- Barbara Weitgruber ตำแหน่ง Director-General, Federal Ministry of Education, Science and Research, Austria
- Jean-David Malo ตำแหน่ง Director, Open Science & Open Innovation, DG Research and Innovation จากหน่วยงาน European Commission
- Fred Raab ตำแหน่ง Associate Director for Operations จากหน่วยงาน LIGO, Caltech, United States
- Livia Conti จากหน่วยงาน INFN – Padova, Italy

การจัดการประชุม ICRI 2018 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
- เป็นเวทีในการอภิปรายหารือถึงความร่วมมือในระหว่างประเทศในด้านโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัยในระดับโลก
- เพื่อนำเสนอถึงบทบาทที่สำคัญของโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัยที่สามารถตอบโจทย์ประเด็นท้าทายของโลก(global challenges) และสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development goals)
- เป็นเวทีในการสะท้อนถึงความจำเป็น การพัฒนา และการดำเนินงานของโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัยของโลกและของประเทศ
- นำเสนอถึงผลของการจัดประชุม ICRI 2016 ที่ผ่านมา อภิปรายหารือถึงความท้าทายในปัจจุบันที่หน่วยงานต่างๆเกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัยกำลังประสบ ตลอดจนนโยบายทางเลือก (policy option) และแนวทางการดำเนินงาน โครงการในอนาคต

ในโอกาสที่มีผู้แทนจากประเทศไทย จำนวน 2 ท่านซึ่งมาจาก 2 หน่วยงานได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการประชุมนี้ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร. สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) และ ดร. ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้รับเชิญให้เข้าร่วม ในการประชุม ICRI 2018 ในครั้งนี้ด้วย ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ จึงได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุม site event ในช่วงเวลา 18.30 - 20.30 น. ระหว่างผู้แทนหน่วยงานไทยและผู้แทนจาก DG Research & Innovation, EU European Commission ในการหารือความร่วมมือด้าน Research Infrastrucures ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยและสหภาพยุโรป ขึ้น ซึ่งจากการหารือร่วมกันพบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ Research infrastructures ต่อไป


กลับไปหน้าบทความ