การประชุม Stakeholder workshop on FCM evaluation ณ กรุงบรัสเซลส์

09/10/18

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุม First Stakeholder workshop on the European Commission’s evaluation of the EU registration on food contact materials (FCMs) ซึ่งจัดโดย DG SANTE, European Commission ณ กรุงบรัสเซลส์

วัตถุประสงค์ของการจัด workshop ครั้งแรกนี้เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง(stakeholders)ที่มีต่อ Regulation (EC) No 1935/2004 ซึ่งประกอบด้วยการจดทะเบียน ด้าน Plastic FCMs ที่ประกอบด้วย Recycled plastic, regenerated cellulose film และ active & intelligent packaging


กลับไปหน้าบทความ