การลงนาม MoU ระหว่างศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) กับมหาวิทยาลัยคาทอลิกแห่ง Louvain

01/19

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ประสานนำคณะจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ซึ่งนำโดย ดร. สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์ไบโอเทค เข้าลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ด้านการวิจัยการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ร่วมกับศูนย์เก็บรวบรวมสายพันธุ์จุลินทรีย์ Belgian Coordinated Collections of Microorganisms/Mycology Université catholique de Louvain (BCCM/MUCL) ซึ่งนำโดย Prof. Dr. Stephan Declerck ผู้อำนวยการ BCCM/MUCL โดยได้รับเกียรติจาก นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ Ms. Marleen Bosschaerts รองผู้อำนวยการของหน่วยวิจัย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์แห่งเบลเยียม (Belgium Federal Science Policy Office, BELSPO) Dr. Philippe Desmeth ผู้จัดการด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ เครือข่าย BCCM สำนักงาน BELSPO และ ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานด้วย ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต

โดยการลงนามครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 150 ปีความสัมพันธ์ไทย-เบลเยียม โดยจะนำไปสู่ความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างสองประเทศในด้านการรวบรวมสายพันธุ์จุลินทรีย์โดยเฉพาะในประเภทฟังไจ รวมไปถึงการเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์โดยใช้กรรมวิธี Cryopreservation ภายใต้สภาวะอุณภูมิเย็นยิ่งยวดที่อุณหภูมิ -180 องศาเซลเซียส และการวิจัยเพาะเลี้ยงไมคอร์ไรซา (mycorrhiza) เพื่อใช้ประโยชน์ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และกระตุ้นการสร้างสารทุติยภูมิจากพืชเพื่อนำไปใช้ในการรักษาโรค ซึ่งมีแผนที่จะนำองค์ความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้กับสมุนไพรไทยต่อไป


กลับไปหน้าบทความ