สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ลงนาม MoU ด้านการพัฒนา Start-ups ในมหาวิทยาลัย กับมหาวิทยาลัย KU Leuven

28/01/19

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)  ลงนาม MoU ด้านการพัฒนา Start-ups ในมหาวิทยาลัย กับมหาวิทยาลัย KU Leuven ณ ราชอาณาจักรเบลเยียมซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรมมากที่สุดในภูมิภาคยุโรป (The Most Innovative University in Europe)

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ประสานนำคณะผู้บริหารของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งนำโดย รศ. ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ในการเข้าพบหารือความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย KU Leuven ณ ราชอาณาจักรเบลเยียม

โดยมี Prof. Dr. Luc Sels ตำแหน่ง อธิการบดี Prof Dr. Peter Lievens ตำแหน่ง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัย และ Mr. Bart Hendrickx ตำแหน่ง Head of Academic Diplomacy, International Office, KU Leuven ได้ให้การต้อนรับ

และได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดย ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ นางธีรีสา มัทวพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และมหาวิทยาลัย KU มหาวิทยาลัย KU Leuven โดย Prof. Dr. Luc Sels อธิการบดี

โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสร้างผู้ประกอบการ การสร้างสตาร์ทอัพ การพัฒนาด้านนวัตกรรม และการสร้าง Spin-Off companies ในมหาวิทยาลัย ได้แก่หัวข้อ Entrepreneurial University Development, Innovative University Development, The Creation of Startup and Spin-Off Companies และ University Investment

ในโอกาสนี้ ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ได้นำคณะเข้าพบหารือกับ นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองมื้อเย็นโดยสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ พร้อมกับแขกรับเชิญชาวต่างชาติซึ่งเป็นผู้แทนจากสหภาพยุโรปด้านวิจัยและนวัตกรรม และผู้แทนจากสมาคมอุตสาหกรรมของยุโรปที่สำนักงานฯไดัประสานติดต่อ อีกด้วย ทำให้มีการหารือแลกเปลี่ยนการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย นวัตกรรม ตลอดจนการลงทุนด้านวิจัยและนวัตกรรมอย่างกว้างขวาง ด้วยบรรยากาศการหารือที่อบอุ่น


กลับไปหน้าบทความ