สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ลงนาม MoU ด้านการพัฒนา Start-ups ในมหาวิทยาลัย กับ Ghent University

28/01/19

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(NIA) ลงนาม MoU ด้านการพัฒนา Start-ups ในมหาวิทยาลัย กับ Ghent University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่และมีชื่อเสียงของราชอาณาจักรเบลเยียม โดยเฉพาะในด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ สัตวแพทย์ และการผลิต start-ups และ spin-off company จากมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ประสานนำคณะผู้บริหารของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งนำโดย รศ. ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ในการเข้าพบหารือความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Ghent ณ ราชอาณาจักรเบลเยียม

โดยมี 

- Dr Dirk De Craemer, Head Research Coordination Office
- Dr. Sim Van Camp, Manager Technology Transfer
- Leen Verlinden, Tech Transfer, Valorisation advisor business development
- Mr. Steve Stevens, Manager DO! Student entrepreneurship program
- Pro Peter Vandamme, Head of Laboratory of Microbiology& Director BCCM/LMG Bacteria Collection
- Dr Ann Hellmans, Manager BCCM/LMG Bacteria Collection
- Mr. Jean Dhont, Coordinator ASEANplus Platform

ให้การต้อนรับ

และได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดย ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ มี นางธีรีสา มัทวพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม และมหาวิทยาลัย Ghentโดย Prof. Rik Van de Walle อธิการบดี มี Dr. Dirk de Craemer ร่วมเป็นสักขีพยานพยานในการลงนาม

โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสร้างผู้ประกอบการ การสร้างสตาร์ทอัพ การพัฒนาด้านนวัตกรรม และการสร้าง Spin-Off companies ในมหาวิทยาลัย ได้แก่หัวข้อ Entrepreneurial University Development, Innovative University Development, The Creation of Startup and Spin-Off Companies และ University Investment


กลับไปหน้าบทความ