การประชุมหารือความร่วมมือและเยี่ยมชมการดำเนินงานของ Bio Base Europe Pilot Plant

28/01/19

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ในช่วงภาคบ่าย ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ประสานนำคณะผู้บริหารของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) คณะของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) และ สวทช. ซึ่งนำโดย รศ. ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ในการเข้าพบหารือความร่วมมือและเยี่ยมชมการดำเนินงานของ Bio Base Europe Pilot Plant ซึ่งตั้งอยู่ ณ Area-based Innovation District ของเมือง Ghent ราชอาณาจักรเบลเยียม

โดยมี Dr. ir. Frederik De Bruyn ตำแหน่ง Business Development Manager และ Mr. Brecht Vanlerberghe ตำแหน่ง Head R&D ให้การต้อนรับและบรรยายการดำเนินงาน

พร้อมทั้งพาคณะเยี่ยมชม Bio Pilot Plant ซึ่งเป็น open innovation pilot & demonstration facility สำหรับการพัฒนากระบวนการ และ scale-up จากระดับสเกลในห้องปฏิบัติการไปจนถึงในระดับปริมาณเป็นหลายๆตัน มีเครื่องมืออุปกรณ์ครบครันในลักษณะการทำงานเป็นแบบโมดุล (modular design)ย่อยมาเชื่อมต่อทำงานร่วมกันทำให้มีความคล่องตัวในการรองรับกระบวนการแปรรูปชีวมวล ในกระบวนการ Pretreatment ตามด้วยวิธีการ Biocatalysis หรือ Fermentation หรือ Green chemistry แล้วตามด้วยกระบวนการทำให้ผลิตภัณฑ์มีความบริสุทธิ์(Purification) แบบต่างๆได้

จากนั้น คณะผู้บริหารของ BIOTEC นำโดย ดร. สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ซึ่งมีโครงการพัฒนาด้าน Bio refinery และ ดร. เจนกฤษณ์ คณาธารณา รองผู้อำนวยการ สวทช. ซึ่งรับผิดชอบเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(Eastern Economic Corridor of Innovation, EECi) ได้หารือถึงการสร้างความร่วมมือด้าน Bio refinery pilot plant ในโครงการ EECi ของประเทศไทยโดย BIOTEC และ สวทช.


กลับไปหน้าบทความ