การประชุมหารือและเยี่ยมชมการดำเนินงานของ Rotterdam Innovation District

28/01/19

คณะผู้บริหารของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) พบปะหารือและเยี่ยมชมการดำเนินงานของ Rotterdam Innovation District

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ในช่วงเช้า ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ร่วมเดินทางกับผู้บริหารของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งนำโดย รศ. ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ในการพบปะหารือและเยี่ยมชมการดำเนินงานของ Rotterdam Innovation District ซึ่งตั้งอยู่ ณ Area-based Innovation District ของเมือง Rotterdam ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งมีสถาบันและภาคเอกชนที่มีความก้าวหน้ามารวมตัวกันและปรับตัวให้เข้ากับธุรกิจ start-ups, business incubators และaccelerator

โดยมี Ms. Julia Oomens-Meer ตำแหน่ง Business Manager Innovation, International Trade & Investment, Rotterdam Partners ให้การต้อนรับ และพาคณะเยี่ยมชม RDM(Rotterdamsche Droogdok Maatschappi) Rotterdam’s Campus ซึ่งเป็นสถานที่ที่นักศึกษาจะได้มีโอกาสมาฝึกฝนทักษะทางปฏิบัติด้านการอาชีวศึกษา และมี ecosystem ของบรรยากาศในการทำงานร่วมกันใน project ด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ โดยนักศึกษาสามารถเข้าถึงในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่มีความทันสมัย เช่น เช่น เทคโนโลยี 3D printing เป็นต้น


กลับไปหน้าบทความ