การประชุมหารือและเยี่ยมชมการดำเนินงานของ Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE)

28/01/19

คณะผู้บริหารของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) เยี่ยมชมการดำเนินงานของ Erasmus Centre for Entrepreneurship ประเทศเนเธอร์แลนด์

ในช่วงบ่ายของวันที่ 25 มกราคม 2562 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ประสานนำคณะผู้บริหารของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งนำโดย รศ. ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ มีผู้เข้าร่วมฯ ประกอบด้วย นางสุวรรณี คำมั่น เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นางธีรีสา มัทวพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ด้านยุทธศาสตร์องค์กร นายสาคร ชนะไพฑูรย์ ที่ปรึกษาสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และทีมงานที่เกี่ยวข้อง ในการพบปะหารือและเยี่ยมชมการดำเนินงานของ Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE) ซึ่งตั้งอยู่ ณ เขตนวัตกรรม (Area-based Innovation District) ของเมือง Rotterdam ประเทศเนเธอร์แลนด์

ในโอกาสนี้ นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ได้เลี้ยงต้อนรับคณะฯ และร่วมเยี่ยมชมการดำเนินงานของ ECE ร่วมกับคณะ ซึ่งในการเยี่ยมชม ในครั้งนี้ทางสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ได้ช่วยในการประสานนัดหมาย โดยมี Mr. Martin Luxemburg ตำแหน่ง Managing Director และ Mr. Ruben Habraken ตำแหน่ง Project Manager Education ซึ่งรับผิดชอบด้านการจัดฝึกอบรม Startup Programmes ของ Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE) ให้การต้อนรับ และพาคณะเยี่ยมชมการดำเนินงานของ ECE

ECE เป็นศูนย์กลางชั้นนำสำหรับผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ของยุโรป ยึดหลักในการบริหารจัดการด้วยแนวคิดที่ว่า “ความเป็นผู้ประกอบการเป็นสิ่งขับเคลื่อนหลักสำหรับนวัตกรรม” ดังนั้น ECE จึงมีเป้าหมายที่จะสร้างความเป็นผู้ประกอบการเข้าไปอยู่ในดีเอ็นเอของพลเมือง ECE ไม่ได้มีเป้าหมายในการสร้างบริษัท แต่มีเป้าหมายในการสร้างความเป็นผู้ประกอบการผ่านองค์ความรู้และเครือข่ายของ Erasmus University Rotterdam ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งโดยผู้ประกอบการมานานกว่า 100 ปี

ECE มีหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาผู้ประกอบการ (Executive training and development on entrepreneurship) ทั้งในระดับ Strategic board level และสำหรับทีมนวัตกรรม (Innovation teams) โดย ECE มีผู้สอนที่เป็นศาสตราจารย์ (Full processors) จำนวน 4 ท่าน และทีมงานผู้ให้การฝึกอบรมที่เป็นนักวิชาการ (Academic trainer) และ นักวิจัยมากกว่า 30 ท่าน ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นผู้ประกอบการ ได้แก่ strategic leadership, ambidexterity, entrepreneurial finance, open innovation management, entrepreneurship economics and corporate venturing โดยโปรแกรมการฝึกอบรมและพัฒนาผู้ประกอบการนี้ โดยทั่วไป จะจัดที่ ECE Campus ซึ่งตั้งอยู่ใน Rotterdam Science Tower ที่อยู่ ณ บริเวณตรงกลางของ Rotterdam Innovation District ที่ ECE Campus นี้ มีบริษัทด้านนวัตกรรมมากกว่า 100 บริษัท มาเช่าใช้สถานที่ นอกจากนี้ยังเป็นที่จัดงานต่าง ๆ

ECE มีการติดตามและวิจัยถึงบริษัทที่มีการเติบโตทางธุรกิจที่รวดเร็ว (Fast growing companies) บริษัทที่มีการขยายตัว (Scale-ups) และมีการนำเสนอผลการติดตามและวิจัยประจำปี ดังกล่าว ใน Annual Scaleup Dashboard

ในทุกๆ ปี มีผู้ประกอบการมากกว่า 100 ที่เริ่มต้นบริษัทและเข้าร่วมในโปรแกรม Get Started Program ที่จัดโดย ECE ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับการเริ่มต้นความเป็นผู้ประกอบการ ECE Campus ตั้งอยู่ในอาคาร 7 ชั้น ยังได้ริเริ่มโปรแกรมธุรกิจแบบต่างๆ ประกอบด้วย PortXL accelerator(Port of Rotterdam), Life Sciences & Health hub (ErasmusMC) และ Startup Floor (Get in the Ring) เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในภาคส่วนต่างๆ ECE มีหลักสูตรสำหรับการสร้างผู้ประกอบการสำหรับปริญญาตรี ปริญญาโท และระดับ MBA ให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆ ของเนเธอร์แลนด์และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ โดยในแต่ละปีสามารถรองรับนักศึกษาได้มากกว่า 10,000 คน


กลับไปหน้าบทความ