งาน TSVD Career Day 2019 ของสมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ณ กรุงเบอร์ลิน

08/05/19

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมงาน TSVD Career Day 2019 ของสมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ณ กรุงเบอร์ลิน ซึ่งจัดโดย สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์รัฐเยอรมนี ร่วมกับสมาคมนักเรียนไทยในสหพันธรัฐเยอรมนีในพระบรมราชูถัมภ์ (ส.น.ย.) และสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ร่วมให้การสนับสนุนในส่วนของวิทยากรซึ่งเป็นนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป ได้แก่ ดร. พีรวรรณ วิวัฒนานนท์ System Engineer/Deputy Project Manager บริษัท RUAG Space, Switzerland ให้การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “เส้นทางอาชีพในอนาคต”

ในโอกาสนี้ ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “การทำงานในหน่วยงานภาครัฐ” ในฐานะผู้แทนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้เสวนาในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ดังนี้

- ความต้องการบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะตำแหน่งของบุคลากรที่ต้องการไปทำงานที่ EECi ของ สวทช.

- ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ

- นโยบายและโครงการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของประเทศไทย

นอกจากนี้ ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ยังได้ประจำ Booth ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน และนักวิจัยไทยในสหพันธ์รัฐเยอรมนี ได้รับทราบถึงข้อมูลตำแหน่งและทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของ สวทช. ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเรียนและนักวิจัยไทยในสหพันธ์รัฐเยอรมนี


กลับไปหน้าบทความ