ร่วมลงนามแสดงความยินดี สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ในโอกาสการขึ้นครองราชย์ ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำกรุงบรัสเซลส์

08/05/19

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมกับทีมประเทศไทยสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ นำโดยเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการไทยต่างๆ ในกรุงบรัสเซลส์ ร่วมลงนามแสดงความยินดี สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ในโอกาสการขึ้นครองราชย์ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำกรุงบรัสเซลส์ ลงนามในสมุดแสดงความยินดีในโอกาสการขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นพระองค์ใหม่ โดยมี เอก เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำกรุงบรัสเซลส์ ให้การต้อนรับ จากนั้นได้มีถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก และได้มีการหารือร่วมกัน


กลับไปหน้าบทความ