การประชุม Science and Technology in Society (STS ) Forum ณ Karolinska Instititute กรุง Stockholm

13/06/19

ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมการประชุม Science and Technology in Society (STS ) Forum ณ Karolinska Instititute กรุง Stockholm ระหว่างวันที่ 14 -16 พฤษภาคม 2562 ซึ่งประกอบด้วย

-เข้าร่วมงาน Welcome Dinner ซึ่ง Karolinska Institute เป็นเจ้าภาพ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ซึ่งได้มีโอกาสทักทายกับ Mr. Koji Omi ซึ่งเป็น Founder และ Chairman, STS forum
- การประชุม Science and Technology in Society (STS ) Forum ณ Karolinska Instititute กรุง Stockholm ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ซึ่งประกอบด้วย Extraordinary General Meeting และ Council Meeting ได้ประชุมหารือกันถึง การเตรียมงานในส่วนของการเสนอรายชื่อ Speaker ใน session ต่างๆของ STS Forum 2019 Anual Meeting Program ณ กรุงเกียวโต ระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2562
- การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ Biomedical Research ซึ่งมีเป้าหมายของการวิจัยเพื่อการพัฒนาสุขภาพของมนุษย์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
- การประชุม Science and Technology in Society (STS ) Forum ณ Karolinska Instititute กรุง Stockholm วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นงาน The Forth STS Forum European Workshop ณ อาคาร Biomedicum ของ Karolinska Instititute กรุง Stockholm ซึ่งมี 2 Session คือ Session 1. ICT as a solution for health and wellbeing และ Session 2. Application of AI in the Medical Area ต่อด้วย Networking Cocktail ซึ่งทำให้ได้พบปะหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรและผู้เข้าร่วมการประชุม ตลอดจนหารือถึงการสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในอนาคตระหว่างประเทศไทยและยุโรป


กลับไปหน้าบทความ