การประชุมหารือสร้างความร่วมมือด้านการวิเคราะห์ ทดสอบและวิจัยพลาสติกชีวภาพ

13/06/19

วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2562 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ พร้อมด้วย นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ นางเทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล นักวิทยาศาสตร์ทรงคุณวุฒิ และนางอรสา อ่อนจันทร์ นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ ได้ร่วมประชุมหารือเพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านพลาสติกชีวภาพ กับองค์กรเชี่ยวชาญระดับโลกที่มีประสบการณ์สูงในด้านพลาสติกชีวภาพของราชอาณาจักรเบลเยี่ยมและราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ รวม 4 หน่วยงาน คือ (1) Wageningen University & Research (2) Rodenburg Biopolymers (3) Public Waste Agency of Flanders (OVAM) และ (4) Organic Waste Systems (OWS) โดยมีประเด็นการหารือด้านการวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม การพัฒนามาตรฐานวิธีทดสอบ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการขยะ และความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี รวมถึงการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบ

การประชุมหารือดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานตามภารกิจของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ในการวิจัยพัฒนา การสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมจากขยะพลาสติก (From plastic waste to performance materials) การพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบและจัดทำมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกชีวภาพที่ยังไม่มีในประเทศไทย ซึ่งมีแนวโน้มที่จะใช้งานมากขึ้นเพื่อให้เกิดความยั่งยืนทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
 


กลับไปหน้าบทความ