โครงการ Human Brain Project

03/07/19

โครงการ Human Brain Project  ถือเป็นหนึ่งในโครงการเรือธงของสหภาพยุโรป ที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาบูรณาการใช้ร่วมกับศาสตร์ด้านประสาทวิทยาศาสตร์และประสาทวิทยา เพื่อให้เขาใจถึงการทำงานของสมองมนุษย์และการทำงานของเทคโนโลยีในสาขาวิชานี้ได้ดียิ่งขึ้น

โครงการ Human Brain Project ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแพลฟอร์มเทคโลยีของยุโรปเพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านประสาทวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ข้อมูลขั้นสูง และสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงศาสตร์หลากหลายสาขาเพื่อกระตุ้นให้เกิดการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ วิสัยทัศน์ของโครงการ Human Brain Project นั้นก่อให้เกิดการสร้างประโยชน์ซึ่งกันและกันระหว่าง 2 สาขาวิชา อย่างแรกคือ การใช้วิทยาการขั้นสูงด้านสารสนเทศและการสื่อสารในงานประสาทวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับสมองและโรคที่เกี่ยวข้องกับสมองได้ดียิ่งขึ้น สองคือการนำองค์ความรู้ด้านชีววิทยามาพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โครงการ Human Brain Project ถือเป็น 1 ในโครงการที่ใหญ่ที่สุดที่ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปเท่าที่เคยมีมา โดยมีนักวิทยาศาสตร์กว่า 500 ชีวิตจาก 120 สถาบันในยุโรป ใน 19 ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปเข้าร่วมในโครงการนี้ โดยโครงการ Human Brain Project มีแผนดำเนินการเป็นระยะเวลา 10 ปี (ค.ศ. 2013 - 2023) ในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยของยุโรปอย่างถาวรในด้านประสาทวิทยาศาสตร์

ศาสตราจารย์ Katrin Amunts ผู้อำนวยการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ของโครงการ Human Brain Project กล่าวว่า ในการจัดการกับปัญหาความท้าทายทางสังคมในปัจจุบันจะเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงจากห้องปฏิบัติการที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาใดสาขาหนึ่ง มาเป็นโครงการที่บูรณาการศาสตร์หลากหลายสาขาเข้ารวมกัน ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องมาจากการจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์ และปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลจากเทราไบต์เป็นเพราไบต์ ซึ่งอยู่เหนือความสามารถของสถาบันวิจัยวิจัยเพียงสถาบันเดียวจะจัดการได้

การแลกเปลี่ยนข้อมูลถือเป็นหัวใจสำคัญของโครงการ Human Brain Project  ในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านประสาทวิทยา การคำนวณ ระบบหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์เพื่อศึกษาอย่างถ่องแท้ถึงการทำงานและความซับซ้อนของสมองมนุษย์

ผลงานจากโครงการ Human Brain Project

ที่ผ่านมา โครงการ Human Brain Project ได้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาวิธีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านประสาทวิทยาศาสตร์ หนึ่งตัวอย่างคือ การทำแบบจำลองสมองที่เฉพาะเจาะจงกับแต่ละบุคคลเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงการผ่าตัดคนไข้โรคลมชัก (Epilepsy) ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลางซึ่งทำหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของร่างกาย จนทำให้เกิดอาการชัก โดยมีแผนจะทดสอบเทคโนโลยีนี้ทางคลินิกกับผู้ป่วยจำนวน 400 ราย อีกหนึ่งผลงานคือการจัดทำแผนที่สามมิติของสมองมนุษย์ที่มีความละเอียดมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา

โปรแกรมประมวลผลโดยใช้แนวคิดเลียนแบบสมองชั้นนำ 2 โปรแกรม ได้แก่ SpiNNaker และBrainScaleS ต่างก็ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้โครงการ Human Brain Project นอกจากนี้ทางโครงการยังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ชื่อว่า FENIX ซึ่งเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ของยุโรปที่เชื่อมต่อศูนย์ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์หลาย ๆ ศูนย์ เข้าด้วยกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลขนาดใหญ่

โครงการ Human Brain Project ได้ศึกษาผ่านการทดลองในหนูและมนุษย์ ร่วมกับการใช้องค์ความรู้และทฤษฎีด้านประสาทวิทยาศาสตร์ ซึ่งนำไปสู่การจัดตั้งแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีใน 6 สาขาด้วยกันคือ ประสาทสารสนเทศ การวิเคราะห์และคำนวณประสิทธิภาพสูง ระบบประมวลผลโดยใช้แนวคิดเลียนแบบสมอง หุ่นยนต์ประมวลสัญญาณประสาท และสารสนเทศการแพทย์ ซึ่งแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีใน 6 สาขานี้ได้ถูกเปิดให้ใช้บริการแก่สาธารณชนไปตั้งแต่ปี ค.ศ. 2016 โดยอนุญาตให้นักวิทยาศาสตร์เข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ อาทิ เช่น แบบจำลองสมอง และแผนที่สมอง และสามารถอัพโหลดข้อมูลขึ้นบนแพลตฟอร์มได้ ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยดังกล่าวได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบนโลกผ่านระบบออนไลน์ นอกจากนี้ยังมีทีมงานคอยให้ความช่วยเหลือและข้อแนะนำในการใช้แพลตฟอร์มดังกล่าว

https://cordis.europa.eu/news/rcn/131253/en


กลับไปหน้าบทความ