ประธานคณะกรรมาธิการยุโรปหญิงคนแรกกับวาระการแก้ปัญหาโลกร้อน

17/07/19

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 รัฐสภายุโรปได้มีการเลือกตั้งประธานคณะกรรมาธิการยุโรปคนใหม่ แทนที่นาย Jean-Claude Juncker ประธานคนปัจจุบันที่หมดวาระในวันที่ 31 ตุลาคมนี้ ซึ่งผลอย่างเป็นทางการได้ประกาศออกมาแล้วว่า ประธานคณะกรรมาธิการยุโรปคนใหม่ คือ นาง Ursula von der Leyen ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และเป็นสมาชิกพรรคสหภาพประชาธิปไตยคริสเตียน (Christian Democratic Union) ที่มีแนวคิดขวากลางหรือเสรีนิยมอนุรักษ์ และถือได้ว่านาง Ursula von der Leyen เป็นประธานคณะกรรมาธิการยุโรปผู้หญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ และเป็นชาวเยอรมันคนแรกที่เข้ารับตำแหน่งนี้ในรอบ 50 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่นาย Walter Hallstein ที่ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการยุโรป ในช่วงปี ค.ศ. 1958 – 1967

จากผลการเลือกตั้ง นาง Ursula von der Leyen ได้ชนะด้วยคะแนนเสียง 383 คะแนน จากจำนวนสมาชิกสภายุโรปทั้งหมด 747 คน (ไม่เห็นด้วย 327 เสียง และงดออกเสียง 22 เสียง) ซึ่งสัดส่วนของคะแนนของเธอที่ได้เสียงสนับสนุนนับเป็นร้อยละ 52 กล่าวได้ว่าอยู่ในระดับเดียวกันกับที่ประธานคนปัจจุบันอย่างนาย Jean-Claude Juncker ซึ่งได้รับเสียงสนับสนุนนับเป็นร้อยละ 56 เมื่อ 5 ปีที่แล้ว แต่ทว่าคะแนนเสียงที่เทอได้รับนั้นต่ำกว่า 400 คะแนน ซึ่งเป็นระดับที่จะสร้างเสถียรภาพในการเสนอและได้รับการอนุมัตินโยบายผ่านรัฐสภายุโรปในอีก 5 ปีข้างหน้าที่เธอจะดำรงตำแหน่งนี้

การผลักดันวาระด้านสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เธอได้รับคะแนนเสียงข้างมากคงหนีไม่พ้น วาระด้านการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เธอได้นำเสนอก่อนมีการลงคะแนนเลือกตั้ง โดยก่อนนหน้านี้พรรคการเมืองต่าง ๆ ในรัฐสภาอย่าง พรรคเสรีนิยมและพรรคกรีนได้มีการเรียกร้องให้มีการจัดตั้งแพลตฟอร์มในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างจริงจังมากขึ้น

โดยระหว่างที่นาง Ursula von der Leyen ได้กล่าวสุนทรพจน์เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ ก่อนเริ่มมีการลงคะแนนเลือกตั้ง นาง Ursula von der Leyen ได้ประกาศว่าตนเองจะผลักดันนโยบายเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศภายใน 100 วันแรกที่รับตำแหน่ง  นาง Ursula von der Leyen การสร้างสังคมไร้มลพิษถือเป็นความท้าทายและเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ นาง Ursula von der Leyen ได้เสนอแผนปรับเปลี่ยนเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากเดิมอยู่ที่ร้อยละ 50 เพิ่มเป็นร้อยละ 55 ภายในปี ค.ศ. 2030   รวมถึงการร่างแผนสังคมสีเขียวสำหรับยุโรป และร่างกฎหมายสภาพภูมิอากาศแห่งยุโรป

นอกจากนี้เธอยังจะประกาศที่จะผลักดันการลงทุนอย่างยั่งยืน โดยจะจัดสรรงบและทรัพยากรบางส่วนจากธนาคารเพื่อการลงทุนของยุโรป (The European Investment Bank, EIB) เพื่อจัดตั้ง Climate bank เพื่อจัดงบลงทุนสูงถึง 1 ล้านล้านยูโรในโครงการต่าง ๆ ที่จะช่วยจัดการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และท้ายสุดจะประกาศใช้มาตราการการจัดเก็บภาษีคาร์บอนข้ามพรหมแดนฉบับใหม่ โดยหวังว่าท้ายสุดจะสามารถผลักดันให้ยุโรปเป็น “ทวีปที่มีการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์” (carbon-neutral continent) ให้ได้ภายในปี ค.ศ. 2050

ปฏิกิริยาต่อข้อเสนอของนาง Ursula von der Leyen

ถึงแม้ประชาชนทั่วไปที่อ่านข่าวจะรู้สึกว่าวิสัยทัศน์ของนาง Ursula von der Leyen มีความมุ่งมั่นและจริงจังในการจัดการกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยนาง Lola Vallejo ผู้อำนวยการของ IDDRI ซึ่งเป็นสถาบันที่ทำการค้นคว้า ศึกษา วิจัย วิเคราะห์นโยบายสาธารณะด้านสภาพภูมิอากาศของฝรั่งเศส กล่าว่าความมุ่งมันของนาง Ursula von der Leyen ในการยกระดับเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง

ในทางกลับกันสมาชิกรัฐสภายุโรปจากพรรค Green ที่ได้ลงคะแนนเสียงไม่สนับสนุนนาง Ursula von der Leyen ในการเข้ารับตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการยุโรป กล่าวว่าข้อเสนอที่นาง Ursula von der Leyen ได้ประกาศในที่ประชุมยังไม่เพียงพอในการจัดการกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยสมาชิกบางท่านให้ข้อโต้แย้งว่า นาง Ursula von der Leye ไม่ได้เสนอแผนงานที่ชัดเจนว่ายุโรปจะปฏิบัติตามความตกลงตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ได้ลงนาม ณ กรุงปารีส ไว้อย่างไร นักรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมบางท่านกล่าวว่าข้อเสนอด้านสิ่งแวดล้อมของนาง Ursula von der Leye ไม่ได้จะช่วยยกระดับมาตรการในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

ที่มา:

https://www.climatechangenews.com/2019/07/16/climate-plays-decisive-role-ursula-von-der-leyen-annointed-eu-chief/

https://www.theguardian.com/world/2019/jul/16/ursula-von-der-leyen-elected-first-female-european-commission-president

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190711IPR56823/ursula-von-der-leyen-presents-her-vision-to-meps

 


กลับไปหน้าบทความ