จุฬาฯ และ มจพ. ร่วมลงนามจดหมายแสดงความจำนงในความร่วมมือในสาขา Railway technology กับ RWTH Aachen University

31/07/19

เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2562 ได้มีพิธีลงนามจดหมายแสดงความจำนงความร่วมมือการผลิตบัณทิตในโปรแกรม double degree master’s program สาขา Railway technology ระหว่าง RWTH Aachen University ของสหพันธรัฐเยอรมนี กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครเหนือ

ในโอกาสนี้

Prof. Dr.-Ing. Edmund Haberstroh ตำแหน่ง Rector’s Delegate for Thailand และ Prof. Dr.-Ing. Christian Schindler ตำแหน่ง Head of Chair and Institute of Rail Vehecles and Transport Systems ได้ร่วมลงนามในฐานะผู้แทนของ RWTH Aachen University

ผศ. ดร. ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา ตำแหน่งรองอธิการบดี (กำกับดูแลด้านวิชาการ) ร่วมลงนามในฐานะผู้แทนของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

รศ. ดร. นิสัย เฟื่องเวโรจน์สกุล ตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (Thailand-German Graduate School of Engineering, TGGS) ร่วมลงนามในฐานะผู้แทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครเหนือ

ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามดังกล่าว

นอกจากนี้ ยังมี Mr. Peter Hartges ตำแหน่ง Coordinator China and Thailand ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้แทนไทยด้วยบรรยากาศการพบปะหารือการสร้างความร่วมมืออย่างอบอุ่น


กลับไปหน้าบทความ