โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมระหว่าง Southeast Asia และ Europe ประกาศให้ทุนวิจัยใน 4 สาขา

13/08/19
โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมระหว่าง Southeast Asia และ Europe (Southeast Asia - Europe Joint Funding Scheme) ประกาศให้ทุนวิจัยใน 4 สาขาดังนี้

1) Infectious Diseases (including Antimicrobial Resistance [AMR])
2) Smart Cities
3) Integrated Water Resource Management (IWRM)
4) Nanotechnologies

รายละเอียดเพิ่มเติมอ่านได้ที่ https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/asean/southeast-asia-europe-joint-funding-scheme-2-new-calls-launched


กลับไปหน้าบทความ