การประสานความร่วมมือด้าน Bio Refinery ระหว่าง สวทช. และ Bio Base Europe Pilot Plant ณ Area-based Innovation District ของเมือง Ghent ราชอาณาจักรเบลเยียม

30/08/19

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ประสานนำคณะผู้บริหารของของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) และ สวทช. ซึ่งประกอบด้วย ดร. สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) และ ดร. ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี เข้าพบหารือความร่วมมือและเยี่ยมชมการดำเนินงานของ Bio Base Europe Pilot Plant ซึ่งตั้งอยู่ ณ Area-based Innovation District ของเมือง Ghent ราชอาณาจักรเบลเยียม

โดยมี
- Mr. Ronald Everaet ตำแหน่ง Chairman of Bio Base Europe Pilot Plant
- Professor Wim Soetaert ตำแหน่ง Director of Bio Base Europe Pilot Plant
- Dr. ir. Hendrik Waegeman ตำแหน่ง Head of Business Development, Bio Base Europe Pilot Plant

ให้การต้อนรับและบรรยายการดำเนินงานพร้อมทั้งพาคณะเยี่ยมชม Bio Pilot Plant ซึ่งเป็น open innovation pilot & demonstration facility สำหรับการพัฒนากระบวนการ และ scale-up จากระดับสเกลในห้องปฏิบัติการไปจนถึงในระดับปริมาณเป็นหลายๆตัน มีเครื่องมืออุปกรณ์ครบครันในลักษณะการทำงานเป็นแบบโมดุล (modular design) ย่อยมาเชื่อมต่อทำงานร่วมกันทำให้มีความคล่องตัวในการรองรับกระบวนการแปรรูปชีวมวล ได้แก่ขั้นตอน Pretreatment, Biocatalysis, Fermentation, Green chemistry และ ขั้นตอนการทำให้ผลิตภัณฑ์มีความบริสุทธิ์(Purification)

จากนั้น คณะผู้แทนไทย และ ผู้บริหารของ Bio Base Europe Pilot Plant ได้ร่วมกันหารือถึงความร่วมมือด้าน Bio refinery pilot plant ในโครงการ EECi ของประเทศไทย ด้วยบรรยากาศการหารือและมิตรภาพที่อบอุ่น


กลับไปหน้าบทความ