การประชุม European Research & Innovation Days: Policy Conference ณ กรุงบรัสเซลส์

22/10/19

ในระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2562 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้รับเชิญจาก DG Research & Innovation, EU Commission ให้เข้าร่วมประชุม European Research & Innovation Days: Policy Conference ณ EU Commission กรุงบรัสเซลส์

เป็นการประชุมด้านงานวิจัยและนวัตกรรมครั้งยิ่งใหญ่ของสหภาพยุโรป โดยเป็นการจัด Annual Policy event ของสหภาพยุโรปเป็นครั้งแรกที่มีวิทยากรรับเชิญและผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งที่มาจากภาคส่วนต่างๆ มาร่วมกันอภิปรายเพื่อปรับทิศทางของงานวิจัยและนวัตกรรมของสหภาพยุโรปในอนาคต เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และเป็นการเตรียมแผนงานด้านวิจัยและนวัตกรรมของสหภาพยุโรปฉบับใหม่คือ Horizon Europe ในช่วงปี ค.ศ. 2021-2017 ซึ่งต่อจาก Horizon 2020 ซึ่งมีแผนงานในช่วงปี 2014 - 2020


กลับไปหน้าบทความ