บริษัทกลุ่มมิตรผลประกาศให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทถึงปริญญาเอก

ทางกลุ่มบริษัทมิตรผลประกาศให้ทุนการศึกษาแก่บุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาในระดับปริญญาโทถึงปริญญาเอก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558/2559 เป็นต้นไปจำนวน 6 ทุน ใน 6 สาขาวิชาดังต่อไปนี้

  1. ทุนการศึกษาด้าน Mechatronics
  2. ทุนการศึกษาด้าน Agronomics
  3. ทุนการศึกษาด้าน Water Resources Engineering
  4. ทุนการศึกษาด้าน Sugar Technology
  5. ทุนการศึกษาด้าน Energy
  6. ทุนการศึกษาด้าน Logistics

กำหนดหมดเขตรับสมัครในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ผู้ที่สนในสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเอกสารที่แนบมานี้

ระเบียบปฏิบัติการมอบทุนการศึกษา รายชื่อมหาวิทยาลัย รายละเอียดผู้รับทุน (บุคคลทั่วไป)


กลับไปหน้าบทความ