การพบปะและร่วมประชุมหารือกับหน่วยงาน Brussels Environment เรื่องการดูแลและบำรุงรักษากังหันชัยพัฒนา

22/10/19

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ร่วมกับผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบปะและร่วมประชุมหารือกับหน่วยงาน Brussels Environment โดยมี Ms. Noura Rkiouak ตำแหน่ง Chef de Service พร้อมกับทีมงาน ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือเรื่องการดูแลและบำรุงรักษากังหันชัยพัฒนา ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน เครื่องกลเติมอากาศกังหันน้ำชัยพัฒนา ให้ทางราชอาณาจักรเบลเยียม จำนวน 1 เครื่อง เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2546 ผ่านการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนาและกรมชลประทาน ในการสร้างและนำมาติดตั้งในสระน้ำ Petits Mellaerts สวนสาธารณะโวลูเว แซงต์ปิแอร์ (Woluwe Saint-Pierre) ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม โดยการประสานงานของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ และ สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ นั้น

สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการร่วมดูแลและให้การสนับสนุนหน่วยงาน Brussels Environment เพื่อการบำรุงรักษาเครื่องกังหันชัยพัฒนาซึ่งลอยเด่นเป็นสง่าในสระน้ำ Petits Mellaerts ของสวนสาธารณะโวลูเว แซงต์ปิแอร์ ซึ่งในปัจจุบันได้ผ่านการใช้งานมาอย่างต่อเนื่องนานถึง 16 ปี เพื่อทำให้น้ำในสระสะอาดยิ่งขึ้นสร้างความสดชื่นให้แก่ผู้เข้ามาพักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย จึงได้มีการพบปะและร่วมประชุมหารือกับหน่วยงาน Brussels Environment เพื่อการดูแลและบำรุงรักษากังหันชัยพัฒนา ดังกล่าว


กลับไปหน้าบทความ